Historisk återblick på kvinnosynen

350 f.kr: Filosofen Aristoteles ansåg att "Det är bäst för alla djur att bli styrda av människor. Man måste betrakta det att vara kvinna som ett naturbetingat handikapp".

360 f.kr: Filosofen Platon ansåga att kvinnor behövdes men var mindre värda än män och egentligen var fega män som återuppstått.

200 e.kr: Läkaren Galenos från Grekland ansåg att kvinnor är män som inte blivt färdigutvecklade. Han uttryckte - de har ögon, precis som andra djur, men de fungerar inte optimalt. "Kvinnors könsorgan utyvecklas inte", skrev Galenos.

250 e.kr: Kyrkofadern Cyprianus yttrade "Blotta anblicken av en kvinna är syndig. Kvinnan bör för den egna synen dölja sin syndfulla lekamen, och för att slippa rodna över sin lasteliga nakenget bör hon inte bada."

400 e.kr: Filosofen och munken Augustinus ansåg att kvinnor och män i princip var lika kloka men att de var farliga på grund av sin sexuella dragningskraft. Just därför behövdes mannen för att tygla och leda kvinnorna.

1200-talet Filosofen Thomas av Aquino skrev att kvinnan måste vara ett uttryck för att någonting har gått snett under reproduktionen. "Kvinnan är ett felaktigt och slumpartatväsen då sädens aktiva kraft alltid strävar efter att återskapa en man till sin egen avbild". Han förklarade misslyckandet bland annat med att vindarna söderifrån kanske gjorde luften för fuktig.

1500-talet Läkaren Ambroise Paré berättade om en kvinna som fick en penis då hon hoppat över ett dike och menade på att kvinnor förvandlades till män om de utförde manliga arbetsuppgifter.

1500-talet Luther ansåg att kvinnor borde stanna i hemmet då deras breda rumpor är ett stort fundament att sitta på. Män däremot har breda axlar och smala höfter och är därför intelligenta.

1700-talet Filosofen Jean-Jacques Rousseau ansåg att utbildning för kvinnor alltid ska vara relaterad till att behaga och behjälpliga till män, för att göra männens liv enkla och behagliga. "För att få oss att älska och uppskatta dem, för att utbilda oss när vi är unga, för att ta hand om oss när vi är vuxna och för att trösta oss".

1800-talet Skammen tog tag i kvinnors sexualitet. Moralen var sträng och kvinnans funktion var att föda barn och vara en god hustru. Läkaren William Acton berättade om en kvinna som blivit vansinnig av skam på bröllopsnatten. Drottning Elisabeth lär ha sagt "Slut dina ögon och tänk på England" över en väninnas klagan på den kärlekskranke äkta mannen.

1800-talet Charles Darwin kom fram till att kvinnor var biologiskt underlägsna män och menade att kvinnors karakteristiska drag var typiska för de lägre raserna och vittnade om ett tidigare och lägre stadium av civilisationen.

1800-talet En sociolog vid namn Gustave Le Bon hävdade att det fanns kvinnor som hade hjärnor som vars hjärnor storleksmässigt var mer lika gorillornas och att det var förklaringen till deras "hysreiska och irrationella beteende", och menade att kvinnor representerade den lägsta formen av mänsklig evolution och är närmare det vilda än en vuxen man.

1800-talet Filosofen Freidrich Nietzsche ansåg att kvinnor skulle tjäna mannen och om de vägrade skulle de tuktas. I sin bok Sålunda talade Zarathustra skrev han: " om du går till en kvinna, så glöm inte piskan!"

1930-talet Pskyoanalytikern Sigmund Freud frågade sig. "Vad vill kvinnor ha?" Han förstod sig inte på kvinnor men menade på att kvinnors problem berodde på att många kvinnor ville vara män och hade ett "Penisavund". "Kvinnor kan inte bidra med någonting" - sa han, trots att hans egen dotter blev berömd inom barnpsykologin.

1930-talet Nazisterna och Hitler lovade i sin valkampanj år 1932 att få bort kvinnorna från arbetsmarknaden. "Kvinnor ska liksom judarna fråntas sin rätt att tjäna pengar", proklamerade han. Han ansåg att kvinnor var oförmögna att tänka logiskt eller resonera objektiv då de styrs av sina känslor och han såg därför till att kvinnorna miste rätten att sitta med i en domstolsjury.

1960-talet Valerie Solanas. Feminismens förebild och författaren av det feministiska manifestet SCUM (1967), Valerie Solanas ansåg män som fientliga schimpanser som måste förintas.

2000-talet Svenska ordföranden för Riksorganistaionen för kvinnojourer, Ireen von Wachenfeldt anser att män är djur, till och med värre än djur .

2000-talet Tidigare svenske jämställdhetsminister och f.d vice statsministern Margareta Winberg anser att det är mannen som är en börda som belastar samhället och kvinnorna, och att män är allmänt otrevliga typer.


Svensk jämställdhetshistoria, läs här >>>

Fortsättning på nutida svenska jämställdhetsutveckling, läs här >>>

>>> Tillbaka till Genusvetenskapligt iniativ

Källa:
Världens historia 12/2009
www.womenshistory.about.com
www.aftonbladet.seUppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se