Skärmdumpsbild - Bevis på att avtalet mellan företagaren och maffian är en lögn

Bild 1 är en utskrift från den stämning företagaren gjorde mot Monica Antonsson där företagaren redogör varför han har utsatts för utpressning. Men här beskriver även Monica Antonsson i sin egen blogg VARFÖR hon gjorde den nya bloggen om företagaren, nämligen för att förmå företagaren att utöva påtryckningar mot hemsidorna Yakida och Daddy så att dessa båda raderar information om Monica. Innan dess stänger hon alltså inte sin blogg, skriver hon. Här handlade det inte alls om att påvisa en lögn, som Monica försöker göra gällande i maffiaavtalet.
I maffiavtalet däremot, påstår Monica, att det istället handlar om bevisa motsatsen vad som angetts på Yakida, alltså att Yakida ljög, som Monica brukar kalla det. Skillnaden mellan i vad Monica själv påstår i sin blogg och vad som anges i avtalet, är alltså att i ena fallet handlar det om att förmå företagaren att utföra något arbete jämfört med att motbevisa en lögn. Och det är inte samma sak att utsätta någon för utpressning jämfört med att försöka påvisa en lögn.

Men varken Yakida eller Daddy ljög. Allt var sant som de skrev eftersom Monica hade haft en "hemlig" blogg om företagaren. Det erkänner hon ju själv i sitt eget mail, se bild 2. Och dessutom hade hon själv skrivit om när företagaren hade vänt sig till Monica i förtroende och som hon skrev om i sin egen blogg.

Den enda som bevisligen kunde avslöjas igen som en lögnare, var Monica Antonsson som ständigt avslöjas som en utskämd lögnare.

Bild 1: Bild av textutdrag av stämning mot Monica Antonsson i Attunda tingsrätt i mål
T-6333-11.Bild 2: Bild av mail från Monica Antonsson där hon berättar att företagaren inte vet vem som ligger bakom hennes blogg som trakasserade företagaren. Hon berättar också att företagaren ringde henne igår, som en vän.

Uppdaterad 2012-04-25


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se