5 % av befolkningen lider av dyskalkyli, svårigheter att klara av matematik. Problemet sitter i hjärnan.

Källa: www.nyteknik.seUppdaterad: 2011-06-09


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se