50% av alla socionomstuderande är män.

www.yakida.se