Regeringen anslår 500 miljoner kronor per år till pappagrupper.

www.yakida.se