Automatisk gemensam vårdnad för båda föräldrarna införs vid barnets födelse.

www.yakida.se