DOM LJUGER. Feministiska myter.

Myt 1: Mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Det är istället tvärtom. Kvinnor är mer våldsamma än män och kvinnors våld mot män är ett större samhällsproblem. Trots ekonomiska satsningar, år efter år, sker inga förbättringar enligt de bidragstagande organisationerna, som heller inte lyckas genomföra några resultatförbättringar.
Bevis:
>>> 40 procent av männen får stryk av sina kvinnor ...
>>> 70 % av svenska män har fått stryk av sin kvinnliga partner ...
>>> Över 60 % av kvinnorna har användt våld mot sina män. (Enkät resultatet borttaget av Aftonbladet, men visas på Yakida i sin helhet, sida1, sida2) ...
>>> 22% av de dömda för kvinnomisshandel var kvinnor ...
>>> Kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden ...
>>> Kvinnovåld mot män tystas ner ...
>>> Aftonbladet stängde ned obehaglig undersökning? ...
>>> Kvinnors våld mot män utreds ...
>>> Jag har också slagit min man ...
>>> 34 % av männen utsätts för sextrakasserier .....
>>> Kostnad för kvinnors våld mot män mellan 3 975 och 5 016 miljoner...
>>> Gärningsmannen är en kvinna : en bok om kvinnlig brottslighet .....
>>>, Rapport från det irländska Department of Health and Children, har studerat och sammanställt resultaten av 13 undersökningar om partnervåld i olika engelsktalandeländerMyt 2: Patriarkala strukturer
Mäns maktstrukturer bedriver ett aktivt könsförtryck och hindrar kvinnors utveckling i samhället. Fel och män har inga maktstrukturer. Det är istället tvärtom. Kvinnor stoppar mäns utveckling och har redan egna färdiga maktstrukturer för att bland annat åstadkomma ett eget bidragsberoende.
Bevis:
>>> En hemlig kvinnopakt för att stoppa en man . . ..
>>> Kvinnorna tar över politiken . ..
>>> En kvinna till Dramaten ...
>>> Är män och kvinnor lika inför lagen? ...
>>> Diskriminering inför lagen ...
>>> Domstolar tror på kvinnor ...
>>> Könsdiskriminerande ...
>>> Projekt om jämställdhet anställde bara kvinnor ...
>>> 3 miljoner kronor för att främja kvinnors företagande ...
>>> Kvinno- och jämställdhetsprojekt delar på 8 miljoner kronor ...
>>> 21 miljoner till kvinnojourer ...
>>> Våldsutsatta kvinnor får 27 miljoner ...
>>> 1 miljoner kronor för utbilda sju lärare till genuspedagoger ...
>>> 2 miljoner kronor för att främja kvinnors företagande ...
>>> 5 miljoner till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt ...
>>> 109 miljoner kronor extra till kvinnojourerna för år 2007 ...
>>> 100 miljoner kronor till jämställdhet i kommunerna ...
>>> 800 miljoner kronor mot våld mot kvinnor i budgeten för år 2007 ...
>>> 6 miljoner kronor till jämställdheten inom scenkonsten ...
>>> 50 miljoner för att bekämpa mäns våld mot kvinnor ...
>>> 10 miljoner kronor till innovativa kvinnor ...
>>> Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor ...
>>> Kvinnor får 15.000 kr bara för att tänka till, plus 100.000 kr i lån utan säkerhet...
>>> 500 miljoner kronor för att fler kvinnor ...
>>> 5 miljoner kronor till varje kvinna ...
>>> 30 miljoner. Kvinnor ska få en mer jämställd vård. . ...
>>> Speciella hänsyn tas till företagandet bland kvinnor ...
>>> 86% av de kommunanställda är kvinnor ....
>>> 100 procent av dagbarnvårdarna är kvinnor. Bland förskollärarna är 96 procent kvinnor ...
>>> Lagen ...
>>> Lagen del 2 ...
>>> Kvinnor hindrar pappaledighet ...
>>> Insyn ska ge fler kvinnliga forskare ...
>>> Statens kvinnor ska utvecklas ...
>>> Det ska bli lättare för kvinnor att nå en topposition inom den akademiska världen ...
>>> Männen har lågstatusjobben ...
>>> Hon är mer sjuk än han ...
>>> Kvinnor 60 procent sjukare än män ...
>>> 15-åringa tjejer - redan utbrända ...
>>> Unga kvinnor tar ut mer antidepressiva och lugnande läkemedel ...
>>> Utmattningssymptom drabbar i dag främst unga kvinnor ...
>>> 33% av sjukskrivna kvinnor lider av en stressrelaterad sjukdom ...
>>> Unga tjejer skär sig för att få utlopp för sin ångest ...
>>> Kvinnor dubbelt så ofta sjukskrivna ...
>>> Drygt 300 000 kvinnor riskerar att bli sjuka av sina egna krav ...
>>> Samhället är nu samhällsplanerat för kvinnor som har kortare restider och kan nyttja kollektiva medel bättre än män. ....
>>> Mäns dödstal i arbetet är cirka 50 ggr större än kvinnors,
>>> Kvinnojourernas brottslighet avslöjas.Myt 3: Mäns överordning
Män anses ofta vara överordnade kvinnor. Fel, det är istället tvärtom.
Bevis:
>>> Bara en kvinna kan vara i ett upprivet tillstånd eller i trångmål ....
>>> Lagen könsdiskriminerar kvinnor ...
>>> Är män och kvinnor lika inför lagen? ...
>>> Lagen könsdiskriminerar kvinnor, del 2 ...
>>> Kvinnor diskrimineras inför lagen? ...
>>> På skojade lite grann ...
>>> Flicka erkände men friades ...
>>> Domstolar tror främst på kvinnor ...
>>> Könsdiskriminerade ...
>>> Hon kan inte dömas ...
>>> Kvinnliga pedofiler åtalas sällan...
>>> Sexbrottslingar får lägre straff ...
>>> Mejade ner sin man i fyllan - frias ...
>>> Fällande domar i kvinnojourmål ...
>>> Kvinnodominansen på högskolor och universitet ...
>>> Kvinnor lever 5 år längre och får cirka 800.000 kr extra i pension ...
>>> 63 % av de antagna eleverna är kvinnor ...
>>> Flest kvinnor når högskoleexamen ...
>>> Flickor gynnas i betygsättning ...
>>> Killar får sämre betyg än tjejer ...
>>> Onödig överdödlighet bland män ...
>>> Pojkar på efterkälken i skolan ....
>>> De nya akademikertjänsterna besattes till 60 procent av kvinnor. ...


Myt 4: Pappor tar inte sitt föräldraaansvar.
Män anses inte vilja ta sitt ansvar för sina barn. Fel, det är istället tvärtom och denna paradox bevisar att pappan är underordnad mamman och utan juridisk förankring att ta sitt ansvar:
Bevis:

Högsta domstolen anger i mål T 228-07, sidan 6: pdf-fil
JS och LS har inte kunnat lösa frågor omvårdnad, boende och umgänge på egen hand utan rättsliga processer har pågått sedan flickan var fyra månader gammal.
Parternas samarbetsproblem är, enligt Högsta domstolen, av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte kan anses bäst för barnet.

Den första delen av paradoxen är:
Beslutet innebär, att desto mer en mamma motarbetar umgänget mellan far och barn och visar sig olämplig som förälder, desto större möjlighet har hon att vinna enskild vårdnad.
Man kan lika gärna säga, att ju mer brottslig mamman är, desto mer bidrag får hon av staten. Hon friskrivs nämligen sitt föräldraansvar fullständigt.

Den andra delen av paradoxen är:
För att pappan ska kunna påvisa sin lämplighet som förälder och ta sitt ansvar som förälder anges det i föräldrabalken att tvistemålet kan och skall avgöras i tingsrätten. Men att gå till tingsrätten anses nu genom HD:s dom istället som ett bevis att föräldraskapet inte fungerar. Så, desto mer pappan försöker göra det som staten och lagstiftningen ber honom att göra, desto mer blir han betraktad som olämplig förälder.
Man kan lika gärna hävda. Desto mer en oskyldigt anklagad försöker bevisa sin oskuld, desto skyldigare anses hon vara, medan den skyldige anses mer oskyldig.

Den tredje delen av paradoxen är: Se överklagandet till Europa domstolen, pdf-fil
Sverige är med i EU, Europeiska Unionen. Detta innebär att vi ska ha likartad lagstiftning och samsyn som våra samarbetspartner. Istället väljer sverige en egen feminsistisk väg i strid mot de riktlinjer EU anger angående faderskap och familjebildning. För detta får Sverige år 2007 pris som världens mest jämställda land.


Myt 5: Kvinnor lönediskrimineras
Det är ett vanligt påstående att kvinnor skulle ha lägre lön än män för samma jobb. Det är istället tvärtom.
Bevis

>>> Arbetsgivarverket
>>> Kvinnor tjänar nästan lika mycket som män
>>> Yrkena där kvinnor tjänar mer än män
>>> Lönediskriminering - en myt på modet ....
>>> Kvinnors inkomstutveckling är bättre än mäns ....


Myt 6: Ingen grupp är överrepresenterad vid partnermisshandel
Det påstås ofta att det är "helt vanliga svenska män" som misshandlar sina partners. Undersökningar visar på motsatsen. Påståeendet är fel.
Bevis
Rapport Våld mot kvinnor i nära relationer , BRÅ
Rapport Inte vilka män som helst av SCB, (pdf)


Myt 7: Våld är kvinnors vanligaste dödsorsak
"Våld är den vanligaste dödsorsaken för europeiska kvinnor mellan 15-44 år". Den här myten rapporterades först av TT 2002-09-27. Sen genom en artikel av Maria-Pia Boëthius i Aftonbladet. Uppgiften dementerades ganska omgående av TT eftersom det visade sig vara ett rent påhitt, men fortsatte trots det användas av feminister. T.ex har Gudrun Schyman (v) och Birgitta Ohlsson (fp) citerat uppgiften långt efter dementin. Dom ljuger, som vanligt. Tidningen Journalisten har en läsvärd artikel om saken: Svenska medier spred myt om kvinnomord.
Bevis
>>> Dödsorsaker 2002 av Socialstyrelsen, sida 65-67
>>> WHO Mortality Database


Myt 8: Kvinnor dubbelarbetar mer än män
Medan kvinnor i allmänhet visserligen utför mer hushållsarbete, så förvärvsarbetar män i större utsträckning. Den totala arbetstiden (både hushålls- och förvärvsarbete) per dag är i snitt identisk – 7,5 timmar per dag för män och 7,25 timmar för kvinnor.
Bevis
>>> Tidsanvändningsundersökningen 2000/01 av SCB,
>>> Tidsanvändningsundersökningen 2000/01 av SCB,


Myt 9: Kvinnor ljuger inte i rättegångar
Kvinnofridslagen skärptes till år 2006 vilket innebär att stödbevisningen får större värde och det kan nu räcka med vad två eller flera personer samtalat om. Det går med andra ord att "prata en person in i fängelse" utan annan bevisning. Detta förutsätter att domstolen utgår från att personen/personerna talar sanning. Det är ett misstag, därför kvinnor ljuger mycket inför polisen och mer än vad män gör.
Bevis
>>> Analys av falska polisanmälningar


Myt 10: Läkemedel testas bara på män
Det här en så vanlig lögn att den till och med förekommit i av Statens offentliga utredningar, SOU 2002:30:

Trots att gruppen kvinnliga patienter är större än gruppen manliga patienter bedrivs den medicinska forskningen i princip endast med fokus på män. Detta gäller både inom läkemedelsindustrin och inom den kliniskt medicinska forskningen. (sida 116)
Se Läkemedelsverket: Sid-1, sida-2


Myt 11: Kvinnor får sämre sjukvård än män
Det påstås att kvinnor i alla led inom sjukvården får sämre bemötande. Lögn, det är i stället tvärtom:
Bevis
>>> Myten att kvinnorna får sämre hjärtsjukvård ...
>>> Myt att kvinnorna får sämre vård ...
>>> Depression och ångesttillstånd är vanligare hos kvinnor ...
>>> 30 miljoner. Kvinnor ska få en mer jämställd vård. Regeringen satsar på ett forskningsprojekt om kvinnors hälsa. ...
>>> År 2005 dog 5479 män i hjärtinfarkt mot 4218 kvinnor ...
>>> Könsskillnader i hälsa och vård. Livslängd och psykisk ohälsa – olika trender för män och kvinnor ...
>>> Män begår flest självmord ...

Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se