Flera föräldrar i pappagruppen drabbades av att deras arbetsgivare kontaktades av de kvinnor som arbetade mot kvinnomisshandel. Antingen via mail eller per telefon. Några fick även telefonsamtal hem till bostaden.

- Mamman C som arbetade på en resebyrå berättade på Fågel fenix hemsida att hennes arbetsgivare kontaktades.

- Pappan B berättade på Aftonbladets hemsida om vad han råkade ut för. Annica Tiger har publicerat B's inlägg på sin egen hemsida.

- På aftonbladets hemsida skrev Annica Tiger själv vad hon gjort mot en pappa. Tre olika förvaltningar i Stockholm fick ta emot hennes klagomål via mail och telefon och hon hänvisade även till sin internetdagbok när hon framförde sina klagomål. Hon klagade på följande debattinlägg.

- Studenten W berättade om sina erfarenheter och hur han drabbades på Göteborgs universitet. Han hade en hemsida i USA hos www.xoom.com, men ändå kontaktade flera av kvinnorna hans lärare och lektor. Universitetet hade inget att göra med hemsidan.


Källa:
Datainspektionen
www.fagelfenix.net, Katinka Löfqvist
www.tiger.se, Annika Tiger


YakiDa
Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson,.....yakida@telia.com,... www.yakida.se