Både Annika Tiger och Katinka Löfqvist går till receptionen hos polisen på Södermalm för att göra en gemensam polisanmälan den 11 juli år 2000.

Detta är den första kända anmälan i svensk historia där en pappa blev anmäld för att ha skrivit en tidingsartikel med kritik avseende ett lagförslag angående vårdnad om barn.

Något sådant har av allt att döma inte tidigare inträffat i svensk massmedia och anmälan anses ha ett kulturhistorisk värde, som ett dokument som tydligt beskriver pappors situation i Sverige år 2000.

Anmälan har avskrivits och ärendet avslutats.Uppdaterad2014-04-08

YakiDa
Redaktör och ansvarig utgivare:
...John Johansson...yakida@telia.com....www.yakida.se