Tjuven som ljuger 

Läs här utdrag ur min nästa bok. Har du något att kommentera eller bara vill tycka till kan du göra det här innan boken går till tryckning.

Min nästa bok är en bok som handlar om näthat och vad en journalist som skapat över 85 olika bloggar har gjort.
Från början handlade historien om journalisten Liza Marklunds bok ""Gömda" som kom ut år 1995 och journalisten Monica Antonssons bok "Sanningen om gömda" som kom ut 15 december 2008. Dessförinnan hade Monica Antonsson den 28 september startat en blogg om sin kommande bok.
Liza Marklunds och Monica Antonssons böcker är inga små böcker. De är några av Sveriges mest sålda och
lästa böcker – någonsin.

Lizas bok fick politiska konsekvensen då den blev ett starkt inlägg i debatten om mäns våld mot kvinnor. Debatten var som mest intensiv i slutet av 1990-talet och ledde till att den 1 juli 1998 infördes brottsbeteckningen grov kvinnofridskränkningi Brottsbalken. Brottet avser när en man utsätter en kvinna,som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade kränkningar som exempelvis misshandel, ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång

Monicas bok påstods avslöja Lizas bok med osanningar och Monica sökte stöd hos olika pappagrupper för att få hjälp med lanseringen av hennes bok. Som läsare förväntar man sig att journalistiken ska vara sanningsenlig och faktagrundad och när man upptäcker att sanningen inte är korrekt får man en känsla av att ha blivit lurad. När journalister börjar sätta egna gränser för vad som är sant respektive påhittat kan det innebära ett förlorat förtroende för journalisterna.
Och det var vad som hände.
Avslöjandet blev skandalen och blev det som senare kallades för "Gömda-gate".

Men historien efter Monica Antonssons bok, är ännu mera spännande. Det visade sig att förespråkarna för införandet av den nya "Kvinnofridslagen" och som också protosterade mot PAS-teorin, verkligen var bland de mest kriminella journalisterna som Sverige skådat under modern tid. Och när de avslöjades startade de under ledning av Monica Antonsson ett av världens mest utstuderade hat-drev.

Mina böcker i bokserien "Djävulen i Vallentuna - den oda satan" är en litterär angelägenhet för alla som vill veta mera om sanning och lögn i både Lizas och Monicas böcker.

Monica Antonssons försök att stoppa mina böcker har inneburit att Sveriges grundlagar åberopats flera gånger i samband med de rättstvister hon och jag genomgått i olika domstolar. Bland annat har hennes försök att stoppa debatten resulterat i anmälningar till Justitekanslern, där jag kan bevisa att hon ljugit.

Min bok handlar bland annat om den 66-årige pensionären, journalisten, författaren och skådespelaren Monica Antonsson f.d Börretun som grundade Vallentunarevyn i Vallentuna. I hemorten Vallentuna har hon gjort sig känd med att trakassera invånarna och företag på orten.
Drabbade personer vittnar och berättar i hennes blogg om att hennes trakasserier, smutskastning och förtal på internet har syftet att trakassera människor till döds. 

"Tjuven som ljuger" är vår berättelse om hur vi drabbats av Monica Antonsson och hennes liga. Ligan till och med kapade min identitet och använde en falsk e-postadress i mitt namn.


Mina böcker har därför flera syften.

 • Att vara svar på Monica Antonssons frågor till mig
 • Att vara kritik på Monica Antonssons skrivelser om mig
 • Att publicera uppgifter av allmänt intresse.
 • Att publicera uppgifter av samhällsintresse.
 • Att dokumentera vad som hänt i försvarssyfte inför framtida anklagelser

Journalisten Monica Antonsson:
Den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad. Så står det i Journalistens yrkesregler, (källa). Det har Monica tydligen inte förstått. Hon tror att hon kan granska alla men att ingen får granska henne. Och när hon blev kontrollerad blev hon själv avslöjad med att ljuga.

Det intressanta är att dessa regler gäller alltid för journalistförbundets medlemmar. Även en frilansjournalist. 
Jag fann att journalisten Monica brutit mot flera av reglerna. Några är

3. Skapa inte publicitet som inte är journalistiskt motiverad?.
4. Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner?..
7. Upplys den intervjuade om huruvida samtal och annat material är avsett för publicering. Var försiktig med att återge uttalanden och annat material som icke-offentliga personer har publicerat i sociala medier.
8. Tillmötesgå rimliga önskemål om att i förväg få veta hur och var deras uttalanden återges.
9. Förfalska inte intervjuer eller bilder.
10. Visa hänsyn vid anskaffning av bilder och annat material..
11. Dold inspelning, som görs i syfte att publiceras, bör användas endast i undantagsfall. Före publicering ska de berörda så långt det är möjligt informeras om att den dolda inspelningen skett och varför den gjorts.
12. Respektera upphovsrätten vad avser text och bild och ljud.
13. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter.

Nu spelar dessa regler ingen större roll för Monica Antonsson eftersom hon inte ska vara medlem i Journalistförbundet. Enligt uppgift från en advokat blev hon utesluten.

Jag läste någonstans en annan beskrivning om journalistens elva yrkes budord. Jag tror faktiskt att Monica har brutit mot alla dessa i sina bloggar. En journalist ska nämligen:

 1. undersöka och sprida objektiva nyheter som är av allmänt intresse 
 2. stödja, respektera och försvara medborgarnas rätt till information
 3. vara tydlig med att tala om varifrån man fått informationen men man ska skydda sina källor när det begärs. 
 4. omedelbart rätta sina misstag och ge utrymme för genmäle 
 5. engagera sig i det allmännas bästa utan att påverkas av den politiska eller ekonomiska makten
 6. respektera varje individ och privatliv och avstå från diskriminering.
 7. respektera rätten att betrakta någon som oskyldig fram tills att dom fallit
 8. inte vara medlem i hemliga sammanslutningar
 9. inte ta emot gåvor eller tjänster som kan ifrågasätta trovärdigheten
 10. inte undanhålla fakta eller viktiga detaljer
 11. inte förolämpa eller baktala någon


En journalist ska vara ett föredöme och inte "lögnmaskin". När en journalist ljuger och försöker lura myndigheter måste hon avslöjas.
När en journalist ljuger, hotar och trakasserar är det viktigt att vi inte viker oss för ondskans mörka krafter. När en journalist tillverkar falsk bevisning och lurar viktiga samhällsfunktioner måste samhället regera.
När en journalist trakasserar och hotar barn, ja då måste samhället gripa in.
Det kallas för mod och civilkurage.

Jag har skriftlig bevisning på att journalisten Monica vid minst fyra tillfällen ljugit ihop falska anklagelser mot mig till olika myndigheter för att framställa mig skyldig till mycket grova kriminella brott. I boken kommer de redovisas

Näthat:
Varför skriver man en sådan här bok frågar sig säkert någon? Jo, därför det är våra berättelser om hur vi har drabbats av Monica Antonssons näthat och näthat är viktigt att skriva om. När en person ljuger så mycket i betydelsefulla frågor och som Monica har avslöjats göra, så fångar det mitt intresse. 

Jag anser att Monica Antonsson är historiens värsta näthatare och att hon är en av Sveriges värsta bedragare genom tiderna. Monica är journalisten som hotar, trakasserar, förföljer och ljuger om människor i hennes bloggar. Andra personer har också råkat illa ut och en person har förföljts av Monica i över 20 år. Monicas bloggar trakasserier har lett till 
att två personer har försökt begå självmord. 
Flera företag har också fått vidtagit säkerhetsåtgärder utifrån Monicas trakasserier mot företagen.
Det handlar helt enkelt om en ny slags kriminalitet som vi ännu inte har kunnat förstå eftersom den inte har blivit belyst. 
Nu blir den det!

Bland det otäckaste jag fann var att 
Monica lurade polisen och försökte få till en historia om att hennes egen son skulle mörda henne.
Enligt min mening så hittar man bara sådana anklagelser i sjukliga sammanhang.

Sverige har sett några bloggbävningar tidigare - FRA, Gömda och Pirate Bay, och "Tjuven som ljuger" kan bli nästa eftersom denna bok är en fortsättning på "Sanningen om Gömda" och nu blir "Gömda"-böckerna en triologi. Detta blir bok om näthat i allmänhet och som använder en journalist och författare som blev avslöjad och för att inte bli avslöjad startade hon ett av Sveriges värsta näthatsattacker med mordhot och utpressning. 

Journalisten Monica Antonsson f.d Börretun


När jag började skriva på min dokumentär om näthat och Monica Antonsson så såg jag i Monica det lilla barnet. Ett litet barn som gömmer sig bakom mammas kjol, men ändå inte kan låta bli att räcka ut tungan åt sina småsyskon. Man får veta i Monicas blogg att hennes föräldrar hade problem med henne redan som liten och att de försökte uppfostra henne med stryk. 
Jag har studerat Monica under många år och ser tydligt att hennes barndom kan vara förklaringen till att Monica i vuxen ålder fortfarande uppför sig som det lilla barnet hon en gång var. I hennes beteende ser jag hur hon utnyttjar och ljuger om andra personer och gömmer sig bakom dem hon har lurat. Resultatet av hennes uppförande visar sig i att fler och fler av hennes tidigare vänner lämnar henne. Monica ljuger till och med för polisen

Skriver man om näthat behöver man ibland spåra upp förövaren och ta reda på vem som ligger bakom trakasserierna, så att man kan polisanmäla personen. Jag vet att Monica har flera datorservrar och flera internettabonemang som hon använder vilket försvårar spårningen av henne på nätet. Men många gånger går det ändå, och i den nya boken visar jag hur det kan göras helt lagligt. Häromdagen satt Monica till exempel och bläddrade i gammal epost från år 2009.

Som nyårsönskning den 1:a januari 2014 publicerar hon en önskning i sin blogg att en namngiven person skall ta livet av sig och hoppa från en balkong och dö. På julafton 24:e december 2014 önskar hon att flera namngivna människor begår kollektivt självmord.

Om någon av hennes hatoffer fyllt år så har Monica tagit reda på födelsedagen, skrivit ut personnumret och adressen i sin blogg och skickat en hälsning i sin blogg att hon hoppas att personen skall dö.

Monica har till och med skrivit till ett oskyldigt barn och förklarat i sin blogg varför barnets pappa måste dödas. Mamman i familjen fick också ett hotfullt brev på posten från Monica som en demonstration att Monica verkligen hotar familjen. När familjen inte besvarade Monica hotelser, utan polisanmälde henne, så började Monica stalka och förfölja barnet. På en av Monicas hantlangares bloggar kunde man senare läsa om hur de varit utanför bostaden och noterat om barnet träffade sina vänner.

Hotbrevet från Monica Antonsson

I hennes blogg kunde man också läsa om hur hon fantiserade om att döda människor, skjuta dem och spränga hus. Hon berättar även om att hon satt ut riktiga fällor på strategiska platser kring sitt hus i Vallentuna för hon hoppas människor ska dö en våldsam död. Sen berättar hon hur hon längtar att människor ska dö så smärtsamt som möjligt.

Hennes hat drabbar invandrare och andra olika människor och vid ett tillfälle skriver hon, 

- Jag kan bara hoppas att åskan, dvs blixten slår ner och förintar dem

Monica, som hyllar sharialagar uppmanar också sina läsare att titta på filmer där kvinnor piskas och stenas till döds.

Flera personer berättar att man lever under hot från Monica Antonsson f.d Börretun och att polisen kontaktats flera gånger.
När utsatta barn och ungdomar får svåra problem i sitt liv och bryter ihop till följd bara av Monica Antonssons lögner om deras föräldrar, så är hennes näthat ett svårt samhällsproblem. 

Barnpornografi:
Monica Antonsson är journalisten som låg bakom en falsk pedofillista på oskyldiga personer som hon påstod beställt sadistiska filmer med barn utsatta för våldsporr. Listan som hon tillverkade själv spred hon vidare på internet. 
Men hon avslöjades och i boken får du veta mer om hur det gick till och om det hemliga Hotmailkontot.
Jag kan bland annat bevisa att Monica visste om att det var FRIS-listan och att listan kom från journalisten Annica Tiger.

Monicas pedofillista

Beräkning nr 1 som är bevis på att Monica ljuger om sin egen pedofillista

Sanningen om Gömda och lögner:

Jag har skriftligt bevisning på att  frilansjournalisten Monica Antonsson medvetet ljuger för sina läsare. Som t.ex i april 2013.

Jag har också skriftliga bevis på att Monica Antonsson har ljugit för polisen Justitiekanslern, Justitieminister Beatrice Ask och flera domstolar och hon kunde också avslöjas med att ligga bakom flera olika falska anklagelser om kriminella brott i syfte att misstänkliggöra oskyldiga för brott hon själv hittat på. På samma sätt som Monica falskanklagade Mia i sin bok "Sanningen om Gömda".

Vad många inte vet om Monica är att det finns en rad exempel som visar på Monica Antonssons slarv och, minst sagt, liberala inställning till sanningen i hennes bok, som hon dessutom kallade för Faktabok. Nu med facit i hand kan man lätt förstå varför Monica undvek riktiga journalisters granskning av hennes bok "Sanningen om Gömda". Monica ljög nämligen, kunde Liza Marklund lätt bevisa. I min nya bok visas ännu fler av Monicas lögner.

Det Monica Antonsson lyckades göra i sin bok "Mia - sanningen om Gömda" var att blanda ihop olika frågeställningar till en och samma röra, och påstå att hon återgav sanningen.  

Den 11 december 2008 meddelade Aftonbladet, någon dag innan Monicas bok kom ut, att Mia anmält Monica Antonsson till JK för att ha röjt hennes identitet (källa). Den 19 december 2008 fattade JK beslut om att inleda förundersökning mot journalisten Monica Antonsson eftersom Monica misstänktes ha brutit mot sitt källskydd i samband med boken. Den 30 december 2008 avslöjades Mias identitet däremot på en blogg, (källa). Nu kan det avslöjas att det var Monica som verkligen avslöjade identiteten till bloggägaren, (källa). Till och med under pågående förundersökning. 


Eftersom Monica nu var medveten om att hon anmälts till JK borde MA utgått från att det kunde antas att Mia ville vara anonym och kanske också hade skäl till det. Jag anser att i och med att Monica istället röjde Mias identitet under pågående polisundersökning begick Monica ett medvetet brott mot källskyddet. Enligt källskyddet får nämligen källan överhuvudtaget inte röjas.

Monica har nu åren efteråt gått i sin egen bokkaraktär Mias fotspår och i samband med att Monica lurade UN Women slöts cirkeln i sin helhet. Senare kunde Monica avslöjas med att använda sig av UN Women för att bluffa polisen. Monica är alltså värre än sin egen romanfigur.


Det som Monica beskyllde Mia för i sin bok "Sanningen om Gömda" och i sin blogg, har nu Monica själv gjort. Till och med Monicas egna barn drabbades på grund av Monica själv. På samma sätt som Mias barn.

Justitieministern Justitiekanslern UN Women

Monica Antonsson är vad jag vet den enda journalist som bedragit både Justitieministern och Justitiekanslern. 
Och nu visas bevisen.

Trakasserier, mordförsök och självmord:
En av Monicas specialiteter var att trakassera barn och ljuga om föräldrarna i sin blogg. Och nu visas bevisen på hur Monica Antonssons trakasserier på internet har lett till svåra familjetragedier. 

Till sin hjälp i trakasserierna använde hon sin egen familj. Nu kan det också avslöjas att båda hennes söner är inblandade mer eller mindre på olika sätt i Monicas trakasserier på internet. Redan år 2010 kunde man läsa av Monica att sönerna erbjudit sig att bråka på internet tillsammans med sin mamma. Vid ett annat tillfälle bekräftades ett skriftligt hot dolt då sönerna ska ha velat träffas och slås. Det värsta var nog i oktober år 2011 när hon utnyttjade sin egen son och försökte få till en historia om att det finns uppgifter om att sonen skulle försöka mörda henne.


Monica trakasserar inte bara sina offers familjer gränslöst. Både Monica och hennes son hänger ut, namnger och publicerar foto och beskriver sina barns egna pappa som en sol-och-vårare, snål, otrogen psykopat och våldsman. Som dessutom bara trängde sig in i Monicas hus. Även pappans andra barn hängs ut och skändas i Monicas blogg. 
Pappan har ingen kontakt längre med barnen, berättar Monica i sin blogg. Och det är ju naturligtvis full förståeligt.

Monicas trakasserier och förföljelser av människor och företag har lett till flera fall av självmordsförsök och kostat samhället miljoner och Säkerhetspolisen är inkopplade. Hon till och med försöker göra sig lustig i sin blogg över självmordsförsöken.

En trovärdig källa uppger att journalisten även har sökt folk för att "ta kål på" två personer och boken visar skriftlig bevisning man kommit över som visar att journalisten var beredd att betala för att bli av med de personer som avslöjat henne. Mailet är ifrån den 12 november 2012 och har visats upp i Attunda tingsrätt i samband med en rättegång.


Här är beviset skriftligt
Vittnesbeviset på att Monica ska försökt eliminera två personer 

Så här skriver ett av Monica Antonssons offer i sin blogg flera år efter trakasserierna:

När jag blev utsatt för nät-trakasserier blev jag så förstörd att jag till slut själv började att nätahata. I början försökte jag att bemöta trakasserierna med vänlighet och till och med humor. Men när ingenting fungerade och trakasserierna intensifierades blev jag själv hatisk. Jag blev så hatad att jag till slut hade så mycket hat i mitt hjärta att jag blev sjuk.

Ett annat av Monicas offer skrev vädjande till polisen följande:

Men någon måste agera nu. Denna vansinnesjakt på namngivna människor xxxx xxxxxx måste jag ha hjälp med. Det är omänskligt att leva under den här sortens förföljelse
I det läget är man maktlös och knäckt. I ljuset av detta är det Monica Antonsson sysslar med än mer avskyvärt. Jag ber därför ödmjukast om hjälp innan jag fullständigt dukar under. 

Vallentuna.
Många medborgare och företag i hemorten Vallentuna har också drabbats av Monicas internetraseri där de trakasserats i Monicas blogg. Lions klubb är inget undantag.

I Monicas bloggar pekas människor ut och kallas bland annat för "As, mördare, pedofiler, knarkare eller psyksjuka idioter". Det är alltså inte konstigt att Monica under åren skaffat sig många fiender. Till exempel, en aggressiv och hotfull taxichaufför som utsatte henne för långvarig stalking. Någon annan person ringer på hennes telefon och spolar i toaletten, utan att säga något.
Medieundersökningar från år 2011 visade att Monica legat bakom flest svenska hemsidor där personer pekas ut som pedofiler på nätet. Samma år avslöjades hennes länksamarbete med organisationen "Original Gansters" när hon hängde ut personer i hemorten som pedofiler.

Vallentunabloggen

Man kan läsa i Monicas blogg om hur flera av de boende i hemorten har gett uttryck för sin ilska över Monica. Flera av medborgarna misstänkliggörs som prostituerade och t.o.m knarkare. Det är därför inte förvånande att människor har börjat ge tillbaka och attackera henne. Monica berättar till exempel, att hon fått sitt hus förstört, hennes cykel förstörd flera gånger. En gång förstördes cykelväskorna och i april 2016 monterade någon loss cykelstyret. Hennes telefon är avlyssnad och flera bilar i hennes släkt har förstörts.

Monica berättar att hon har minst fyra datorer igång dagligen inne i huset. Hennes datorer hackas ändå ständigt. Man vet också att Monica har sökt kontakt med ryska maffian och att hon haft kontakt med hackers och det råder nästan datorkrig mellan grannarna i Vallentuna och Monica, får man intryck av när Monica berättar. 

Hon har också fått sätta lås på brevlådan utanför huset så att grannarna inte tar hennes brevpost. Ändå kommer grannarna åt posten som de stjäl, berättar Monica till en domstol. Någon har dessutom redan under våren 2011 även mordhotat Monica och hotat spränga hennes hus, berättar hon i ett polisförhör.

Enligt sonen som bor hemma så smyger folk utanför hennes hus om nätterna och ringer på dörren för att se om hon är hemma och därför är utebelysningen är numera tänd hela nätterna och Monica byter hus med någon av de få återstående vänner hon har för att gömma sig från attacker. Andra vänner börjar dra sig undan hennes bekantskap berättar Monica för UN Women i ett program på Youtube. Kanske beror det på att fler och fler har upptäckt att Monica har för vana att banda in sina samtal i smyg, utan att människorna får veta det. Det är ju inte konstigt att de drar sig undan då? Vem vill bli inspelad i smyg?

Bråken med olika människor har lett till att Monica, barnen och barnbarnen numera sover mitt i huset ifall någon skulle försöka skjuta genom väggarna.


Sedan år 2011 vågar heller Monica inte släppa ut barnen utan uppsikt från huset p.g.a att en pedofil kanske ska attackera barnen. Enligt Monica har hon skickat ett informationsbrev till Socialkontoret, Carl-Axel, i Vallentuna, och underrättat honom om situationen.

Monica berättar i sin blogg att hon inte längre vågar röra sig i vissa områden i Vallentuna och den 21:e februari 2013 berättar hon att hon är så spänd av allt, att hon bitit sönder en tand och att tandläkaren har gett henne rådet att använda bettskena.
Alla bekymmer har lett till att Monica lever under ständig press och har utvecklat en blodsjukdom och en sköldkörtelsjukdom - båda dödliga sjukdomar som om de inte behandlas.

Redan år i 11:e november 2010 berättade Monica i sin blogg att hon åt kortison men det var först år 2013 som hon berättade att hon drabbats av hypothyreos som är en sköldkörtelsjukdom. Detta skulle vara förklaringen till att Monica är så "svullen".

Situationen är tydligen så allvarlig att Monica har fått beskydd.


Bilförsäljaren Rolle:
Historien om Rolle som sålde gamla amerikanska bilar över Internet visade hur Monica gick bakom ryggen på sin egen bekant. Inför honom framställde hon sig som att hon var oskyldig, fast egentligen var det Monica som låg bakom trakasserierna mot honom eftersom det var Monica som hade hat-bloggen om Rolle. Det visste han inte om när han ringde Monica i förtroende.

Monica hade alltså minst tre hat-bloggar om sin egen "kompis" som hon dessutom utsatte för utpressning.

Detta är bland det mest groteska näthat jag skådat.

Läs mera här: yakida.se/bilderrolle.html

Monicas blogg
Monicas mail

PAS:
Parental alienation syndrome är ett begrepp där den amerikanske professorn i psykiatri Richard Gardner på 1980-talet i sin forskning kom fram till att det kan finnas en störning hos ett barn och där barnet fås till att fortlöpande ta avstånd från, förminska och förolämpa den andre föräldern. Utan anledning. 

Det handlar om barn som programmerats till att hata och förskjuta den andra föräldern. Det finns flera kännetecknande PAS-symtom hos barn som är drabbade. 

Några kännetecken är:
- barnet inte kan säga något positivt om den andra föräldern eller överhuvudtaget prata om denna på ett nyanserat sätt. 
- barnet har inte skuldkänslor. 
- barnet ger reflexmässigt den ena föräldern sitt reservationslösa stöd och upprepar de anklagelser som denna förälder framför mot den andra. 
- barnet tror på fullt allvar hävdar att dessa anklagelser är sanna.

Gardner ansåg att en förälder som gör så i egentligen tränar barnet att utveckla psykopatiska drag. Barnet övas då i att varken visa sympati eller empati för den andra föräldern. 
Gardner ansåg även att barn som lider av den allvarligaste formen av PAS bör flyttas till den förälder som barnet har tagit avstånd från. Då kan den enligt Gardner livsfarliga utvecklingen brytas.

I Sverige har PAS länge ifrågasatts av den aggressiva mammarörelsen och det diskuteras om det kan betecknas som ett sjukdomstillstånd och ligga som stöd vid vårdnadstvister i domstolar. Den svenska mammarörelsen anklagar Gardner för att vara pedofil och vägrar acceptera teorin, eftersom i de flesta vårdnadstvister blir det mamman som blir ensam vårdnadshavare.

Jag har i min forskning funnit att man kan skilja på barnets störning (PAS) och vårdnadshavarens beteende, som också kan kallas för en störning. När en mamma uppvisar ett sådant beteende kallar jag det för Mother alienation syndrome (MAS).

Parental och Mother alienation syndrome finns. För första gången kan nu verkliga PAS och MAS bevisas direkt on-line ur verkligheten.
Jag kan nämligen med hjälp av de två journalisterna Monica Antonsson och Annika Sundbaum-Melin bevisa att PAS och MAS finns och att detta var orsaken till att de båda är några av de mest högljudda och aggressiva debattörerna mot dessa teorier. I MAS ingår nämligen lögner, falska anmälningar och falska anklagelser vilket går hand i hand då MAS resulterar i PAS. 

Konsekvensen av denna upptäckt blir att man måste bearbeta MAS innan man kan åtgärda PAS och därför är "Lögnen" en av de viktigaste pusselbitar att studera..

I min studie fann jag, att man kan gradera utvecklingen av MAS och PAS i en skala från 1-10, där 10 är då när syndromet är som mest utvecklat . Jag fann att Monica Antonsson låg på stark +10 och det som förstärkte bedömningen var att Monica lurade polisen och försökte få till en historia om att hennes egen son skulle mörda henne. 

Tidigare hade Monica skrivit i sin blogg något som verkligen bevisade att det fanns en PAS-situation och jag citerar:

Min son sa något irriterad härom dagen:
- Varför är du så naiv, mamma?! Hur kan du tro alla om gott jämt? Varför ser du inte att somliga är psykopater och bedragare? Vi kan börja från början. Med vår far! Varför tror du att jag känner igen dem direkt? Och ser att de som helst kan sticka kniven i en. Det beror på honom. Varför ser inte du det?
Något chockad måste jag tillstå att det var något av det mest tänkvärda han någonsin sagt.

Värre kan det inte bli!

Mother Allienation Syndrome

Pedofiler:
År 2011 framkom i en mediaundersökning att hon är en av Sveriges ledande personer med att hänga ut människor som pedofiler på internet och att hon samarbetade med Original Gangsters. Hon t.o.m "tillverkade" en falsk pedofillista som hon spred på internet och påstod att oskyldiga människor var pedofiler och köpare av barnpornografi. Syftet var att försöka med utpressning mot oskyldiga personer.

Det är också bevisat att det är journalisten Monica Antonsson som lägger ut människors foton, personnr, adresser, domstolshandlingar och foton på hus på olika platser på internet och pekar ut dem som pedofiler. Det finns t.o.m. bevis på att Monica år 2011 namngett en oskyldig person som pedofil till polisen. 

Monica berättar även att hennes blogg är en samlingsplats för pedofiler och sadomasochister och en känd  författare berättar hur han njuter av textuella övergrepp. En annan känd kvinnlig författare skriver pedofila noveller om samlag med minderåriga pojkar. En tredje känd författare har pedofili som huvudintresse och är känd för att umgås med yngre män. En fjärde känd författare gifte sig med en ca. 30 år yngre ung man från Tunisien som hon tog med hem till Sverige. En femte känd person har intresse av barnpornografiska teckningar med våldsskildringar och tycker att barnpornografiska filmer borde delas ut till pedofiler. 

Jag kan tydligt se Monicas egna intresse för pedofili då hon nyfiket frågar i sin blogg hur många småbarn en läsare har masserat könsorganen på samtidigt som hon försvarar kvinnliga pedofiler och samtidigt publicerar barnpornografiska texter och även det som anses vara barnpornografiska bilder. Hennes bloggläsare reagerade och protesterade men Monica brydde sig inte.

Kvinnliga sexbrottslingar ofta psykiskt sjuka
Enligt forskare på Karolinska talar resultaten i en studie för att kvinnor som misstänks eller döms för sexualbrott rutinmässigt bör genomgå psykiatrisk bedömning, något som inte görs idagSom sexualbrott räknas i studien våldtäkt, sexuellt tvång, sexuella övergrepp på barn och sexuellt ofredande. Källa: 

Behovet av att exponera och synliggöra näthat och den nya kriminaliteten är därför stort

Avslöjandet av Monica Antonsson  har inneburit att hon satt ut ett pris på huvudet på dem som avslöjat henne och ett mordförsök har redan inträffat den 9:e juli 2012 i hennes hemort Vallentuna, norr om Stockholm.

Monica sprider falska pedofillistor om oskyldiga människor


Debattera gärna på Yakida-test.blogspot.se, eller ta direkt kontakt med mail.

Är det något som är fel och inte stämmer med verkligheten så är jag tacksam om ni mailar och berättar vad som behöver ändras innan boken går till tryckning.
Uppdaterad 2023-01-23

Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se