YakiDa


Brev och gåva till Justitiekanslern.

Till
Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm


Det sitter oskyldiga män i fängelse och denna bok bevisar att pedofilanklagelser i Sverige nu är organiserade.
Detta är mycket allvarligt eftersom vi har en ny typ av organiserad kriminalitet som aktivt arbetar för att sätta oskyldiga män i fängelse.

Jag sänder Dig därför som gåva min bok
"Pedofiljournalisterna" som handlar om en grupp av tre kvinnliga journalister och deras kriminella verksamheter på internet. Dessa tre är talespersoner för olika organisationer, bl.a i kampen mot kvinnomisshandel och ECAPT som arbetar mot barnpornografi. Nu har de själva avslöjats med eget intresse för barnpornografi av olika grad och falska pedofilanklagelser.

Dessa tre kvinnor har även under många år trakasserat och hotat både människor och företag på internet. Så till den grad att företag har tvingats skriva avtal med dem. Mordförsök har skett. Allt i syfte att stoppa sanningen om den nya kriminaliteten.

Två av dem, Monica Antonsson och Annica Tiger, har till och med användt advokathjälp för försöka att lura Justitiekanslern, men båda har avslöjats även där.


Jag sänder separat med boken den första falska "pedofillista" som avlöjats i Sverige. Listan påstods vara ett domstolsprotokoll från Norrköpings tingsrätt och skulle utgöra namnen på beställare av barnpornografi.
Namnen på listan är istället en medlemsförteckning av ett antal oskyldiga mammor och pappor som strävade efter gemensam vårdnad i en grupp som kallades FRIS, "Föräldras rätt i samhället". Gruppen blev remissinstans i regeringen i vårdnadsfrågor.
Alla dessa oskyldiga personer på listan är nu utpekade som pedofiler på internet.


Vill vi förbättra både rättsäkerhet och rättstrygghet måste denna typ av kriminalitet exponeras. Annars kommer den inte att kunna hanteras.
Jag har därför också tagit fram ett antal matematiska modeller som kan användas i detta utvecklingssyfte. De flesta modeller är fullt färdiga att användas och några behöver förbättras. Modellerna delar jag ut gratis på www.yakida.se/modeller.html.

Vad som måste vara världens första kvinnliga "Pedofilliga" har nu avslöjats !!2013-04-16

Med vänlig hälsning
John Johansson
Författare och forskare


Informationsblad HÄR

"Pedofiljournalisterna"
Monica Antonsson Annika Sundbaum Melin
Monica Antonsson
Vallentuna
Annika Tiger
Sollentuna
Annika Sundbaum Melin
Sundbyberg

Uppdaterad 2013-04-16
Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se