Att ljuga i domstol och för polisen

Här är bevisningen som visar att Hans Johansson ljugit för både domstol och polis. Han har till och med lämnat olika versioner på händelseförloppet.


Bevis och version 3)
Under förhör i domstolen anger Hans Johansson att han "på cirka 20 meters håll har sett någon på sin P-plats".Detta kan han inte ha gjort eftersom huset är i vägen och buskarnas höjd skulle skymma någon på hans så kallade P-plats. Det svarta strecket på bilden till vänster visar Hans Johanssons påstådda fria sikt.


Fri sikt är omöjligt Buskhöjd och staket


Bevis och version 2)
Under förhör till polisen anger han att "Någon smugit i buskarna på Hans tomt...Och att Hans knuffat in någon i en buske på hans tomt....som sen tar sig personen ut från Hans tomt".

De enda buskar som finns på Hans tomt är som bilderna visar de som är framför huset.
Fast fotografierna visar att det inte kan ha gått till så. För då räcker inte tidsangivelserna som fås för varje foto. Dessa uppgifter publicerades på Yakida och Hans Johansson insåg nog att han hade avslöjats och lämnade istället version 3, se ovan.
In i buskar på tomten och sen ut från tomten
Enda buskar finns framför huset
Tidsangivelserna för varje foto ihop med tidsstämpeln SOS-alarm visar att det inte kan ha gått till enligt Hans uppgifter.

Tiden räcker nämligen inte till för händelseförloppet.Bevis och version 1)
Tillsammans med sin fru Lena Dahlström gör Hans Johansson en polisanmälan och påstår att tomten har beträtts.
Tidsangivelserna ihop med tidsstämpeln SOS-alarm gjordeUppdaterad 2013-09-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se