Regler.
För denna hemsida och dess tillhörande sidor gäller följande regler. Informationen finns tillgänglig för alla läsare och varje läsare anses därför ha tagit del av den.


Upphovsrätt
Som läsare får du enbart använda materialet från hemsidan för privat bruk.

Allt material - texter, ljudfiler, bilder, foton, teckningar o s v - som publiceras här är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Upphovsrättslagen gäller i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet, samt med angivande av källa.

Det innebär att du endast får citera för att belysa någon annans verk eller för att underbygga ditt egna ställningstagande. Du kan däremot inte vidarebefordra någon annans verk som ett självständigt inslag i ditt egna arbete. Citat ur materialet är tillåtet, men endast i begränsade utsträckning.

Upphovsrätten innehavs av mig, John Johansson, om inte annat anges.

Mångfaldigande, försäljning, kopiering, överlåtelse, överföring eller varje annan form av utnyttjande av det egna materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - är förbjudet och förutsätter tillstånd, som du eventuellt kan få genom att sända epost och kontakta yakida@telia.com

Det betyder t ex att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida texten eller annat från YakiDa.

Bonus-avtalet gäller inte för skolor i fråga om elektronisk kopiering utan endast fotokopiering. Även skolor måste alltså ha tillstånd.

Ersättning
För varje bild som otillåtet tas ifrån Yakida och som publiceras på på annan plats kommer du att debiteras 5000 kr. För varje text på mer än 50 ord som otillåtet citeras kommer du debiteras 1000 kr för varje 50 ord.


Om du länkar till YakiDa ombeds du respektera följande:
Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon direkt till YakiDa.

Använd inte så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att denna hemsida placeras inom ramarna (frameset) för annan webbplats.

Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från denna hemsida och placeras på annan webbplats.

Länka inte i sådana sammanhang att syftet med texten från denna hemsida förvanskas, eftersom YakiDa genom länkning kan associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad.

Länka inte heller på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att YakiDa's material riskerar att missförstås eller misstolkas.

Materialet ska återges i oredigerat skick.

Det ska framgå att informationen kommer från denna hemsida och upphovsnmannens namn anges.

Materialet får inte användas på ett sånt sätt att det kan skada någon person.Uppdaterad: 2021-10-07


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se