YakiDa

Professorn och moralen

Juridikprofessorn Mårten Schultz har profilerat sig som en motståndare till näthat. Han deltog som expert i Robert Aschbergs TV-serie "Trolljägarna" och startade även upp Juridikinstitutet för att erbjuda hjälp åt personer som drabbats av uthängningar på nätet.
På senare tid verkar dock Schultz svängt 180 grader i sin syn på kränkningar och förföljelser. Han är numera juridiskt ombud åt journalisten Monica Antonsson.

På Antonssons blogg har tonen varit hätsk under många år när ämnen diskuterats. Både blogginnehavaren och de som kommenterat har varit snara till angrepp på personer som hyst en avvikande åsikt.
Den bild av Antonsson som en mysig veckotidningstant har fått sig en rejäl törn hos besökare som kunnat läsa Antonssons ord om prostituerade (slasktrattar) och andra grova påhopp på folk i marginalen som Antonsson och hennes svans anser sig ha rätt att bespotta. Detta är inte okänt för Schultz så frågan är varför han riskerar sitt rykte på det sätt som nu sker.

Reagerat på hennes uthängningar
Antonsson har utretts för övergrepp i rättssak och polisen hörde då även en tidigare vän till Antonsson som reagerat på hennes uthängningar av psykiskt sköra personer.

För några år sedan blev det mycket uppmärksamhet kring att Antonsson påstod sig ha en lista över män och kvinnor som försökt beställa ut barnporr. Två av namnen lade Antonsson ut på sin blogg. Som av en händelse råkade det vara två män som Antonsson bedrev en kampanj emot på sin blogg. Numera är det ingen som tror på den här listans äkthet längre.
En före detta vän till journalisten Monica Antonsson har berättat att den är falsk. Antonsson har i polisförhör avslöjat att hon fick listan av Annika Sundbaum Melin.
Sundbaum Melin har under alla år aldrig gjort något för att verifiera att listan är äkta.

Publicerade diagnoser om folk
År efter år har "fiender" till Antonsson hängts ut och undan för undan har vännerna blivit färre och färre. Schultz menar att Antonssons mänskliga rättigheter har kränkts. Bakgrunden är att förra året åtalade Justitiekanslern John Johansson på grund av vad han skrivit på sin hemsida Yakida om Antonsson.
Juryn friade Yakida och Schultz tycker det är fel att friandet inte går att överklaga och att hans klient inte får reda på skälen varför åtalet ogillades.

Hade Schultz beställt ut ljudfilerna från rättegången där Antonsson berättar om sin verksamhet så hade kanske polletten trillat ned även hos en juridikprofessor. Men i valet mellan att ställa upp för folk som drabbats av uthängningar eller att få sola sig i glansen som en "modig "jurist" som står upp mot staten så valde Schultz det senare.

Kanske kalkylerar han rätt som tror att hans journalistvänner ska titta åt andra hållet och inte granska vad för typ av klient han företräder. Till exempel så valde tidningen Journalisten att träda till Monica Antonssons försvar efter att juryn friat hemsidan Yakida med 48-0. Det vill säga, juryn prövade om 48 påståenden var att betrakta som förtal och besvarade detta med nej. Av någon anledning tyckte inte tidningen Journalisten att det var fel att en av de egna publicerade diagnoser om folk som Antonsson ville krossa. Men kanske kan Schultz agerande få en positiv effekt.

Fokus på andra grupper som drabbas
Alltför många har drabbats av Antonssons sårande lögner och allt för många känner till hennes näthat under många år. Det kan leda till att diskussionen om näthat vidgas. I media brukar rasistiska attacker lyftas fram samt att kvinnor oftare drabbas av organiserade drev. Men genom Schultz stöd till Antonsson kommer även fokus på andra grupper som drabbas av ett hårdnande samhällsklimat belysas. Hur folk som drabbats av psykisk ohälsa är rädda för stigmatiserande yttranden från aktörer på nätet vars drivkraft är att skada dem som redan ligger. Hur fördomar om psykiatriska diagnoser inte får Journalistförbundet att ta avstånd från en kollega som använder detta som ett vapen för att tysta kritik från meningsmotståndare.

Stödjer FRA-mannen
Inom kort kommer ett mål avgöras i Stockholms tingsrätt där en kvinna som förföljts i 20 års tid av den så kallade FRA-mannen valt att stämma mannen för förtal. I inlagor till tingsrätten refererar FRA-mannen till Monica Antonsson som en "allierad" och Antonsson har även skickat in en inlaga till tingsrätten till stöd åt mannen.

Ersättare till Schultz
Om en ny säsong av "Trolljägarna" planeras bör nog redaktionen se sig om efter en ersättare till Schultz. Någon som tycker att allt näthat ska bekämpas och inte bara det som ger pluspoäng för tillfället.

Patrik Nyberg

6 Comments
Add a Comment

1. JJ
2017-03-05 at 12:55
Det är värre än så. Mårten Schultz har avslöjats med att
ljuga i hans artikel om Yakida och rättegången som publicerades i tidningen Svenska Dagbladet.


Tidigare publicerad på Internettidningen "I Folkets Intresse" 3 mars 2017
http://intre.se/ifolkets/?p=10807


..............................................................................................................................

I Mårten Schultz överklagande av den friande domen anför han följande omständigheter:

Begäran om ersättning från staten inom ramen för Justitiekanslerns frivilliga skadereglering

Saken i detta ärende
Monica Antonsson begär att JK tar ställning till om staten är skadeståndsskyldig gentemot henne för att ha kränkt hennes mänskliga rättigheter enligt följande.

1. De händelser som låg till grund för åtalet var kränkande för Monica Antonssons integritet och ära. Trots det ogillades åtalet och det enskilda anspråket. Monica Antonsson
har inte haft tillgång till effektiva rättsmedel för tillvara sin rätt till ett skydd för privat- och familjelivet.

2.
Det finns ingen förklaring i Stockholms tingsrätts dom till varför Monica Antonssons enskilda anspråk ogillats. Detta utgör en kränkning av Monica Antonssons rätt till en rättvis rättegång.

3. Det finns
ingen möjlighet för Monica Antonsson att överklaga Stockholms tingsrätts dom. Detta utgör en kränkning av Monica Antonssons rätt till en rättvis rättegång.

4. Det kan inte råda något tvivel om att de händelser som låg till grund för JK:s och Monica Antonssons talan var förtal i teknisk mening. Med tanke på hur pass ovanligt det är att JK åtalar för förtal
kan antas att staten genom JK gjort bedömningen att ansvarsfrågan i sig var klar. Oavsett hur det förhåller sig med den saken var utgången i målet fullständigt oförutsebar. Detta utgör en kränkning av Monica Antonssons rätt till en rättvis rättegång.

5. I vart fall vid en samlad bedömning av det som anges i p. 1-4 har Monica Antonssons rätt till en rättvis rättegång,
i ljuset av hennes rätt till ett med effektiva rättsmedel förenat skydd för privat- och familjelivet, inte respekterats.

...............................................................................................................................

Och Justititiekanslern Anna Skarhed svarar Mårten Schultz enligt följande, >>>

...............................................................................................................................

Och Yakida svarade Mårten Schults med att polisanmäla honom för förtal för hans artikel i tidningen SvD.

...............................................................................................................................


Publicerad 2023-04-23.

Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se