Från Wikipedia

YakiDa


YakiDa är en svensk feministisk och partipolitiskt obunden webbtidning.

Nättidningen YakiDa lanserades i oktober 2003 och sprider positiva nyheter till Sveriges medborgare utan något ekonomiskt vinstintresse.

Yakida blev uppmärksammad bland annat för sina avslöjande artiklar om bedrägerier mot olika myndigheter, bland annat hur Datainspektionen, polisen, Telia och Unionens arbetslöshetskassa drabbades av en och samma bedragare. Tidningen blev därför anmäld till Justitiekanslern, men JK uttryckte i sitt beslut 2009-03-06, dnr 1637-09-31 följande angående Yakida och Europakonventionen: "Staten ansvarar också för att upprätthålla den enskildes rätt till yttrandefrihet enligt artikel 10 i konventionen".[1]

Tidningen bedriver även polisforskning och publicerar också forskningsresultaten. Bland annat utvecklade YakiDa ett matematiskt analysverktyg för bedömning av trovärdighet hos individer.

Tidningen utvecklade även en webbaserad beräkningsmetod och beskrivning av ett jämställdhetsindex [2] som tar hänsyn till den lönsamhet som de bägge könen separat bidrar med utifrån deras inbördes möjligheter och arbetsinsatser. Resultatet av indexberäkningen visar hur hög jämställdhetsgrad (0%-100%) som en organisation eller företag har uppnått. YakiDa utvecklade även ett Könsindex [3] som kan användas för att beskriva både jämställdhets- och maktförhållanden mellan kvinnor och män i olika länder.

Flera alster av forskaren och Docent Max Scharnbergs bokproduktion återges på hemsidan. Bland annat publiceras hela den kända och förbjudna boken om Södertäljefallet som är en textanalys av ett ritualmord. Boken förbjöds av Uppsala universitet och nästan hela upplagan brändes upp. Böckerna "Lögnens psykologi - med tillämpning inom affärslivet" och "Textanalys: En vetenskaplig ansats för att bedöma fall av sexuella övergrepp" finns båda återgivna på tidningens hemsida.

Webbtidningen bygger på en idé från tidningen Tribune från Arizona och grundades av författaren och civilingenjör John Johansson som också är ansvarig utgivare.

Yakida har i Nationalbiografin ISSN nr 1652-9960 och utgivningsbevis nr 2003-083 hos Radio- och TV-verket.


Källor1. Fråga om särskilda skäl för allmänt åtal avseende yttrandefrihetsbrottet förtal har förelegat med hänsyn främst till målsägandens rätt till skydd för den personliga integriteten enligt artikel 8 i Europakonventionen?. JK_Beslut.xsl.
Läst 10 november 2009.


Externa länkar

Läst 10 november 2009, Svenska webtidningar.


Sidan på Wikipedia ändrades senast den 28 september 2010 kl. 17.02. Detta är originalversionen.Uppdaterad 2016-10-11


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se