YakiDa

Publicerade böcker från www.yakida.se


Genus i teori och praktik
Vallentunaligan Boken är på 130 sidor och innehåller mycket bilder, foton och flera modeller. Formatet är A5.

Läs mera HÄR

Informationsblad finns HÄR


Pedofiljournalisterna
Vallentunaligan Boken är på 277 sidor och innehåller mycket bilder, foton och dokument. Formatet är A5.

Läs mera HÄR

Informationsblad finns HÄR


Vallentunaligan - En pedofilliga
Vallentunaligan Boken är på 303 sidor och innehåller mycket bilder, foton och dokument. Formatet är A5.

Läs mera HÄR

Informationsblad finns HÄR


Vallentunamördaren
Vallentunamördaren Boken är på cirka 289 sidor och innehåller mycket bilder, foton och dokument. Formatet är A5.

Läs mera HÄR

Informationsblad finns HÄR


Sök jobb på rätt sätt
Södertäljefallet En handledning för tekniker och ekonomer i att söka arbete och lyckas på arbetsmarknaden .

Boken vänder sig till dem som ska söka arbete men också till övriga som på annat sätt vill förbättra sin position i arbetslivet. Sök jobb på rätt sätt belyser konsten att söka arbete och lyckas på arbetsmarknaden ur flera aspekter. Framför allt visar boken hur man kan framhäva sina bästa sidor inför en intervjuare. john rogberg

Boken är på cirka 299 sidor och innehåller mycket bilder, foton och dokument.


Södertäljefallet - Södertäljeflickan och utsatta barn som är dubbla offer
.
Södertäljefallet

Forskaren Max Scharnberg's bok om det kända Södertälje-fallet är en av de få böcker som stoppats i Sverige i modern tid. Uppsala universitet beslutade att alla exemplar skulle dras in och boken förstöras.
Nu har Yakida fått möjligheten att publicera hela boken,
>>> och med replik till SvD >>>.

Böcker av Max Scharnberg kan läsas gratis här:

* Södertäljefallet
- boken som Uppsala universitet stoppade, >>>
*
Lögnens psykologi - med tillämpning inom affärslivet", >>>
* En vetenskaplig ansats för att bedöma fall av sexuella övergrepp", >>>


Frågor om böckerna ställs till yakida@telia.com. Uppge då namn och adress.

Uppdaterad 2016-09-22


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se