Nyheter om nättidningen Yakida.


2023-12-27.Inspiration. Vad som inspirerat till bokserien "Djävulen i Vallentuna. Den onda Satan" berättas HÄR.

2023-08-13.Yakida publicerar och delar ut boken "Umgängessabotage" gratis. Med detta bidrar man nu även till "SOU 2022:71 - Tryggare hem för barn". Boken beskriver den första kända matematiska modellen i excell-format för att vetenskapligt analysera och demonstrera om det föreligger umgängessabotage enligt professor Richard Gardners teori om Pariental Alienation Syndrome, PAS- teorin. Verkliga indata har använts för att demonstrera modellen. HÄR och HÄR och HÄR och HÄR och HÄR.
Forskare skriver nu år 2023, att umgängessabotage
-"handlar om föräldrar med hat och hämndbegär som tänker och agerar som kriminella och att de är experter på att ljuga, manipulera och skylla ifrån sig."
-"Många gånger har de flera personlighetstörningar. "

Författarna kom också fram till att
-"PA-drabbade barn ska betraktas som medicinska akutfall där den alienerande föräldern med hög sannolikhet kan förstöra mycket av sitt barns framtid."

Att få ökad kännedom om umgängessabotage är alltså mycket viktigt.
Umgängessabotage

2023-06-12.Yakida avslöjar nu att "Den nya organiserade brottsligheten" på Internet handlar om stora summor pengar och därmed uppfylls ett av villkoren för definitionen av "Organuiserad brottslighet". I bilden nedan berättar ett vittne till myndigheterna om hur stora belopp det handlar om i "Förtalsbranchen". Uppgiften har inte kunnat bekräftats men har stöd i annan bevisning.
Läs mera HÄR och HÄR och i min kommande bok "Tjuven som ljuger"..
Monica Antonsson

2023-05-23. STOR NYHET Yakida kan redan nu avslöja att journalisten Monica Antonsson ljög om hennes Pedofillista som hon använde för utpressning mot oskyldiga personer med att anklaga dem för att beställa barnpornografi, bland annat filmer med att "kissa på småflickor". Till domstolen skriver hon år 2022 och kallar det för ett "skämt".
Men det stämmer inte vad hon har skrivit tidigare till olika domstolar för där har hon flera gånger bekräftat listan som just FRIS medlemsförteckning, och då var det inget skämt. Klicka på bilderna och se vad Monica Antonsson skrev.
Läs mer i kommande boken "Tjuven som ljuger"......
Monica Antonsson
Monica Antonsson

2023-05-21.Yakida bidrar nu till "SOU 2022:71 - Tryggare hem för barn". Yakida publicerar nu den första kända matematiska modellen i excell format för att vetenskapligt analysera och demonstrera om det föreligger umgängessabotage enligt PAS- och MAS teorin. Verkliga indata används. HÄR och HÄR och HÄR.
Monica Antonsson

2023-03-07, rev 08: Yakida delar nu ut sina böcker gratis och kan de laddas ner gratis i pdf-format
HÄR. De inbundna böckerna kan fortfarande köpas inbundna via hemsidan Yakida.
Bokserien "Djävulen i Vallentuna - Den Onda Satan" delas ut gratis
Pedofiljournalisterna Vallentunamördaren Pedofilligan i Vallentuna Nämndeman Nämndeman
Tjuven som ljuger
Pågående HÄR
"Pedofiljournalisterna"
Publicerad 2013-03-11
277 sidor på 16,2 MB

Gratis nedladdning HÄR
"Vallentunamördaren"
Publicerad 2012-11-17
289 sidor på 11,0 MB

Gratis nedladdning HÄR
"Vallentunaligan"
Publicerad 2012-11-17
303 sidor på 15,0 MB

Gratis nedladdning HÄR
Genusteori
Publicerad 2013-03-05
30 sidor på 2,7 MB

Gratis nedladdning HÄR

2023-02-25 Yakida kan avslöja att hela släkten Antonsson informerades om "Propedofilerna" redan den 16 maj 2011. För att bevisa det så visas en skärmdump från Monica Antonssons egen blogg. Kan någon bekräfta det för det stämmer inte med uppgifterna hon lämnat till domstolarna?.
Monica Antonsson

2023-02-25 I min nästa bok "Tjuven som ljuger" kommer
Yakida visa upp verkliga exempel på hur den organiserade brottsligheten påverkar domstolar. I detta exempel ser vi att journalisten har ljugit och hittat på hela TVÅ olika separata brott som hon beskriver för domstolen. Lögner som är så detaljrika och fantasifulla att när de sammanställs i en helhet ger förklaringar till olika samhällsproblem. I den andra bilden ser vi delar av Vallentunaligan på väg in i rrättssalen.
Vet någon om det finns uppgifter om att Monica Antonsson låg bakom mordet på Olof Palme? Kontakta då mig.
Klicka på bilderna som kommer hela bilderna fram
Monica Antonsson Monica Antonsson

2023-02-11
Yakida expanderar. Följ Yakida på sociala medier.

2023-01-21
Begreppet "Vallentunaligan" myntades av journalisten och författaren Monica Antonsson den 15 juni, 2011 och till både Justitiekanslern år 2016 i samband med brottmålet B 7264-15 och Attunda tingsrätt i mål FT 1947-21 aktbilaga 37, bekräftar Monica att det är hon som är ledaren för det hon kallar för "mitt gäng". Enligt Monica Antonssons inlaga till en domstol var det ca 15 personer i hennes gäng
Yakida kan bekräfta att uppgiften är riktig och att journalisten Monica Antonsson är ledaren. Det visas bland annat av de sex breven nedan hon skickat till olika myndigheter där hon försvarar de kriminella personerna i "hennes gäng" i samband med olika rättegångar. Gängmedlemmar som på olika sätt deltog i kriminalitet på Internet och där huvudelen av "Vallentunaligans" medlemmar nu har dömts för olika brott. Yakida kan med breven nu bevisa att det handlar om organiserad brottslighet som sker i Monica Antonssons bloggar på Internet. En brottslighet som uppfyller polisens krav för att definieras som organiserad brottslighet. En del av bevisningen från åren 2000-2012 har redan visats här.
Läs mer i min kommande bok "Tjuven som ljuger" där dessa bevis visas..
Monica Antonsson
Brev 1
Brev 2 Brev 3 Brev 4 Brev 5 Brev 6

2023-01-21
Journalisten Monica Antonsson ljuger om mig och Yakida på Wikipedia.

2022-07-31_rev. STOR NYHET: Minst 20 namngivna personer har utpekats som pedofiler i journalisten Monica Antonssons bloggar. Undersökningen visar att Monica Antonsson var en av de svenska bloggare som hänger ut flest namngivna och oskyldiga personer som pedofiler på Internet.

Monica Antonsson
Förstora listan genom att klicka på bilden. Med hänsyn till de utsatta anges bara personens initialer och månad publiceringen skedde.
"Vallentunalistan"

2021-12-06. STOR NYHET: Journalisten Monica Antonssons som är en av Sveriges mesta bloggare med över 80 kända bloggar har redan så tidigt som den 28 februari, 2011 offentligt medgett att hon bedrivit utpressing och senare även mobbing i sina bloggar på Internet. I flera fall medger hon även att hennes syfte är att skada människor på Internet. Mest kända är de s.k. "Kluckida-bloggarna". Yakida kunde också avslöja att hon hängt ut cirka 25 olika namngivna och oskyldiga människor som pedofiler på Internet.
rev 2022-01-24

2021-11-15. Monica Antonssons antal pedofillistor uppdateras nu till sex stycken, se nedan datum 2021-05-22

2021-08-26. Göran Lambertz skriver bok om en lögnerska som avslöjas, >>>.

2021-06-20. STOR NYHET: Yakida kan nu informera om att Monica Antonsson hela tiden har haft kvar den s.k. "Pedofillistan" i sin ägo, ända till minst 6 maj 2021, men vägrat visa den för Attunda tingsrätt trots att tingsrätten begärt att hon skall överlämna den.

2021-06-16. STOR NYHET: Yakida kan nu avslöja att Monica Antonsson i mail 9:e juni till Yakida har försökt förhandla med Yakida om avslöjandet om Vallentunaligan. Förhandlingen visar också att det är Monica Antonsson som är ledaren/frontfiguren för Vallentunaligan då förhandlingen innefattade de övriga deltagarna i Vallentunaligan.

2021-06-16. I studier av lögnen så finns det en typ av lögn som utmärker sig och som mer än andra lögner beskriver personen "Lögnaren". Att få tillgång till den så kallade "Dubbel-lögnen" som Journalisten Monica Antonsson lämnat till domstolen hjälper oss att studera en sådan persom bättre. "Dubbel-lögnen" innebär, att först blir lögnaren avslöjad med en lögn, och därefter ljuger hon igen om den första lögnen. Lögnaren har alltså ljugit två gånger i rad.
Läs mera om Monica Antonssons andra lögner, här.
Monica Antonsson Lennart Gagerman
Klicka på bilderna och studera "Dubbel-lögnen".
Lögn nr 2
Lögn nr 1

2021-05-22. Journalisten Monica Antonsson har sedan år 2010 använt sig av sex olika "Pedofillistor" för att namnge och hänga ut olika personer som pedofiler bland annat i olika bloggar på Internet. Det är rekord i Sverige.
reviderad 2021-11-15
Monica Antonsson Monica Antonsson Monica Antonsson Lennart Gagerman Monica Antonsson Monica Antonsson
Lista A Lista B Lista C Lista D Lista E Lista F

2021-04-04. Göran Lambertz visar kompasskursen >>>.

2021-04-03. Upphovsrätt: Journalisten och författaren Monica Antonsson har nu dömts av Stockholms tingsrätt för upphovsrättsintrång.

2021-04-03. Satir: Redan i maj 2009 skriver Monica Antonsson att "avsändaren måste vara känd för att satir ska fungera"
En domstol har nu konstaterat att revyprimadonnan i Vallentunarevyn Monica Antonsson inte sysslade med satir i sina anonyma bloggar där människor trakasserades. Domstolen skriver:
Enligt domstolens bedömning är det inte klarlagt att Monica Antonssons bearbetning av artiklarna har skett i ett humoristiskt syfte. Artiklarna har inte satts i någon ny kontext som märkbart skiljer dem från originalverken. Beabetningarna innefattar inte heller något tydligt förlöjligande budskap."

2021-04-03. Umgängessabotage. Yakida har lyckats med att visa Stockholms tingsrätt hur PAS-teorin fungerar och ger sig till uttryck i verkligheten. Domstolen gör därför ett sensationellt uttalande i domen och skriver följande:
"Som John Johansson gjort gällande får uttalandena i viss mån även anses fylla en funktion som hjälpmedel för hans egen framställning angående PASteorin.
Sammantaget finner domstolen att John Johanssons tillgängliggörande av Monica Antonssons texter utgör citat och att tillgängliggörandet även får anses ha varit i överensstämmelse med de krav som ställs vid användning av verk genom citat
."
Läs med om umgängessabotage här, >>> och >>> och >>>

2021-03-21. Kluckida bloggar. Yakida studerar den nya trenden inom näthat. Definitionerna för en Kluckida-blogg är följande:
  • Bloggen är anonym
  • Bloggen har som uppgift att skada minst en person
  • Bloggen används i utpressningssyfte
  • Bloggen skall användas i framtiden


2021-02-16. Organiserad brottslighet. Yakida har lyckats avslöja en internationell liga och dess ledare kvinnliga "Lucie" som sysslar med bedrägerier och ekonomisk brottslighet. Ligan som använder likvärdiga metoder som Vallentunaligan opererade också på Internet. Läs mer här.

Lennart Gagerman

2021-02-13. STOR NYHET - "Mördar-mailen". Yakida kan avslöja att Journalisten Monica Antonsson har försökt få en oskyldig person dömd för brottet "
Anstiftan till mord". Genom attt Yakida kom över originalmailen mellan de inblandade som deltog i konspirationen, lyckades Yakida visa hur Monica Antonssons deltog och hur hon ljög. Originalmailen är ett av de viktigaste bevisen på att Vallentunaligan är "Organiserad brottslighet". Yakida har även lyckats få tre av de mest aktiva medlemmarna i Vallentunaligan på bild. Alla tre är välkända profiler i media. På Internet använder de sig av olika anonyma namn som t.ex. "Ahmed", "Verutschkow", "Thunk", "Ozzymandias", "Fastbuckfreddie", "Lotta33Potta", "Tomtefis", "Mångalen" och "Göstasflicka". Läs mer här.

Monica Antonsson Lennart Gagerman
Annika Sundbaum-Melin och Lennart Gagerman. Copyright Yakida
Lennart Gagerman och Monica Antonsson. Copyright Yakida

2021-02-09. Pedofil. Yakida kan avslöja att Journalisten Monica Antonsson har angett en oskyldig pappa som pedofil till polisen. Se bild nedan ur polisprotokoll. Samtidigt utsattes den oskyldige pappan för omfattande trakasserier av Monica Antonsson i hennes blogg där mannen hängdes ut med namn, bostadsort + foto och påståds vara både pedofil och barnporrsköpare.

Pedofil

2021-01-28. STOR NYHET - Näthat. Yakida är den första tidningen med att avslöja det nya begreppet inom näthat - "
Kluckida-bloggar". Syftet med dessa bloggar är att med utpressning hota mäniskor för att inte människor och företag ska skadas i framtiden. Dessa bloggar ligger tidsinställda i molnet på Internet och kan "explodera" när som helst i framtiden. I den "organiserade kriminaliteten" finns det exempel på när det är flera personer som samarbetar om "kluckida-bloggarna".
Kluckida-bloggarna ligger på en sådan hög nivå av näthat att det är den nivån där människor börjar döda varandra och flera mordförsök har blivit kända. Yakida har lyckats att visa på bild hur ett sådant samarbete om bloggarna genomförs och hur en serie av "Kluckida-bloggar" byggs upp på Internet. De båda "Sanningenom" och "Rolleponke"-bloggarna är några anonyma "Kluckida-bloggar" som Yakida har avslöjat att den 72- åriga "ligaledaren" och journalisten Monica Antonsson från Vallentuna ligger bakom. Hon är också omtalad i media som "Revyprimadonna" i den kända Vallentunarevyn.
Tidigare har Yakida avslöjat begreppet "
Domino"-bloggarna som de båda journalisterna Monica Antonsson och hennes medarbetare Annika Tiger skapade. Se här.
Monica Antonsson blogg Monica Antonsson

2021-01-08. Journalisten Monica Antonsson skrev i sin blogg 18:e februari 2012 att en person polisanmält henne, citat "för sexuella trakasserier av barn". Yakida kan berätta hur det verkligen gick till. Se här.

2020-12-30. STOR NYHET - Bedrägeri. Yakida avslöjar bedrägeriet mot bokförlaget Blue. Se här.

2020-12-27. STOR NYHET. Yakida avslöjade att Monica Antonssons brutit 4 stycken utlovade källskydd och ett av dem förfalskade hon. Se här.

2020-12-25. STOR NYHET. Yakida avslöjar Monica Antonssons inblandning i mordplanerna mot en företagare i Vallentuna som skulle mördas genom att en "asiat" skulle slänga företagaren överbord från en färja på Östersjön.
Monica Antonsson blogg

2020-12-20. STOR NYHET. Den populära radiokanalen "Radio Österåker" från Åkersberga norr om Stockholm har utsatts för ett bedrägeri.

2020-12-20. STOR NYHET. Yakida kan nu avslöja att det finns skriftlig bevisning på att Monica Antonsson försökte med utpressning mot Yakida.se.

2020-12-20. Yakida kan nu avslöja att det finns skriftlig bevisning på att Monica Antonsson ljugit för myndigheter om sina sjukdomar.

2020-12-14. Som en skyddsåtgärd har nu Yakida tagit hand om Monica Antonssons tidigare blogg "Kluckida". I den bloggen hängdes privata och oskyldiga personer ut som kriminella och mördare. Hela familjer trakasserades i bloggen och till och med barn skändades av Monica Antonsson i bloggen. Flera dödshot publicerades och bloggen är nu polisanmäld för utredning.

2020-12-13. STOR NYHET - Bedrägeri. UN Women utsattes för BEDRÄGERI. I en intervjuv från år 2015 som Monica Antonsson gjorde tillsammans med med organisationen UN Women nämnde Monica inget om hennes "Kluckida"-.blogg. Istället berättade hon falska uppgifter om Yakida och uppgifter som hon själv begått och anklagade Yakida för. Det är högst märkligt att en sådan seriös organisation som UN Women som också erhåller bidrag utsätts för ett sådant här bedrägeri. Se intervuven i med Monica Antonsson här. Klicka på skärmdumpsbilden.
Källa: https://www.youtube.com/watch?v=RtSU31RWpF8

2020-11-05. Uppdatering: Journalisten och författaren Monica Antonsson är en av Sveriges mesta bloggare genom tiderna med över 80 stycken bloggar. Flera av dem är välkända "hat-bloggar". Se lista på bloggarna här.
Yakida avslöjar nu ännu en av Monica Antonssons nya hatbloggar -
Kluckida-bloggen. Tidigare bloggar i serien innehöll samma inneåll och skapades av Monica redan hösten 2013. Se bildbevis på besöksräknaren som var döpt till "Johansson", här.

* SanningenomY
*
Sanningenom tomten
*
Svenska blogmuseet
* Klinisk ironi

* Fuckida

Yakida har också bevis hur Monica Antonsson inledningsvis delade bloggen med andra medlemmar i "Vallentunaligan". Den nya "
Kluckida"-bloggen innehåller allvarliga hot och anses som en genom tidernas värsta "hat"-bloggar. Till och med barn och avlidna personer utsätts för våldsamma kränkningar. Det framkommer också olika dödhot och hot om sprängningar av hus.

2020-11-03. Yakida finns nu även på Facebook.

2020-11-01. Yakida har avslöjat hur det gick till när journalisten och författaren Monica Antonsson den 14:e februari 2011 publicerade och förvarnade om att två personer snart skulle hängas ut som pedofiler i henes blogg. Klicka på bilden och läs texten tydligare.

2020-10-30. rev 2020-12-18. Yakida har mottagit ett "mordhot" från en kriminell person i Vallentunaligan med sjaskig livsstil och stora ekonomiska skulder. Personen är bland annat känd för att slänga sig både framför och på bilar och stoppa bajspapper i brevlådor. Mannen är också fixerad av andras familjers barn som han noggrant förföljer.
Polisen är nu informerad. Läs mer i bildmontaget om hur Vallentunaligan agerar, här.
Personen har tidigare uppmärksammats i media då han under många år trakasserat författaren Liza Marklund och en poliskälla med insyn i ärendet uppger att personen också kallat sig för "Ahmed Mahmoud"

2020-09-28. Yakida har lyckats visa domstolen att Monica Antonsson samarbetade med hemsidan kriminellt.com med att hänga ut personer som pedofiler

2020-09-28. STOR NYHET - Bedrägeri. . Yakida har avslöjat bedrägeriet med Rysslandsprojektet men har också fått fram att Monica Antonsson utfört minst 80 olika bloggar vilket gör henne till en av Sveriges genom tiderna mesta bloggare. Se alla bloggar här. Men hon har berättat för Attunda tingsrätt i mål FT 1879-19 aktbilaga 16 sidan 2, att hon inte kan kallas för bloggare för man kan inte debattera eller diskutera i dem.
Ändå presenteras hon i teve på kanal 4 i programmet Nyhetsmorgon som författare och bloggare.
Se intervuven med Monica Antonsson här. Klicka på skärmdumpsbilden.
Källa: Youtube och Teve4, https://youtu.be/WqeFS8BBUKo

2020-09-23. Yakida kan nu avslöja vem som klockan 04:21 den 26 februariI 2011, skrev den anonyma kommentaren i Monica Antonssons blogg. Avslöjandet kommer i boken i "Tjuven som ljuger"

Anonym sa...
O.k, det är alltså jag som sitter på ett ex. av tidningen och jag förstår
fortfarande inte vem ni åsyftar men om ni jagar en "J" UTAN ryskt
efternamn så finns det ingen sådan i Flashback Magazine!
Jag är också villig att maila dessa sidor till Monica om jag får en adress.
Jag har, som jag skrivit i andra inlägg här, ingen som helst aning om vad ni
bråkar om egentligen. Förutom någon vårdnadstvist då..
Däremot hatar jag pedofiler! Och några av namnen som finns i Flashback
Magazine kan man nu hitta på Facebook med bilder på deras barn, på Aftonbladet.se med intervjuer med deras barn, på annonssidor där de gärna hyr ut rum till tjejer eftersom de har en umderbar dotter.

Monica:
Namnen i Flashback Magazine är:
Längre ned i namnlistan publicerar Monica Antonsson följande text. Den gulmarkerade texten visade sig senare i framtiden ha en avgörande betydelse i hur Monica Antonsson blev avslöjad.


2020-09-20. Yakida kan nu avslöja att Vallentunaligans antal medlemmar har minskat från 15 till 2 stycken. Delar av familjen och släkten Antonsson blev också inblandade lögnhärvan som nystades upp.

2020-09-17. Yakida kan nu avslöja att journalistens Monica Antonsson idag har uppgett till en domstol att hennes bloggar är "Journalistiska". Tidigare har Monica Antonsson angett att de inte är journalistiska.

2020-09-10. Yakida välkomnar regeringens åtgärdsprogram mot gängkriminaliteten och särskilt punkterna nr 21 + 24 där det anges att det skall utgå straffansvar för den som lämnat falska uppgifter i polisförhör. Yakida kommer lämna 100 exempel på lögner i nya "Ljugboken". Läs mer här.

2020-09-10. Vallentunaligan är en kopia av Knutby-sekten. Motsvarande Helge, Åsa, Sara och de andra finns på nätet. Läs mer här.

2020-08-21. Vet någon vilka männen på bilderna är? Maila mig till yakida@telia.com.

2020-08-15. Några av Vallentunaligans mer kända brott har skapat stora rubriker i media redan år 2006. Några brott lagfördes i Stockholms tingsrätt i mål B 28162-06 och B 7435-09. Brott som handlar om ofredande och skadegörelse, och bland annat om att en brottsling med sjaskig livsstil och stora skulder slängde sig framför och på bilar.
Mannen har varit efterlyst och "spikad" av polisen. Enligt hans egen uppgift på debattforumet Flashback har brottslingen gripits och placerats på migrationsverket i Märsta och hungerstrejkat i 2 dygn efter blivit satt i fyllecell och nästan blivit utvisad till ett östland då han vägrade uppge sin rätta identitet.
Enligt säker källa så använder han olika namn på Flashback som t.ex Verutschkowxy, Ozzymandias, Gitfiddler, Fastbuckfreddie, thunk och Yaki-da.
Läs mer här

2020-05-27. Yakida kan bevisa att det så kallade "Förnedringsvåldet" i Sverige startades redan år 2012 av den kriminella "Valllentunaligan" och journalisten Monica Antonsson, här

2020-05-03. Yakida lyckades avslöja flera av Monica Antonssons hemliga bloggar, vilket hon dessutom i augusti 2016 till Stockholms tingsrätt, förnekade inneha. Dessutom fanns minst en av bloggarna, "Fuckida", aktiv i september 2017, här

2020-05-03. Yakida kunde visa Attunda tingsrätt, att den person som år 2016 påstods hade "hackat" Monica Antonssons blogg, var hon själv.

2020-01-30.
STOR NYHET. Yakida kan nu visa att journalisten verkligen HADE utlovat källskydd till sin källa "Mia", här

2020-01-29. Identitetskapning avslöjas, här.

2020-01-29. Monica Antonsson har blandat in stora delar av släkten Antonsson i Vallentuna i sina bråk och trakasserier mot oskyldiga personer, här

2019-12-26.
STOR NYHET. Yakida avlöjar att Monica bad "Papparörelsen" om hjälp med att skandlisera Liza Marklund men de vägrade, mail 2, här
Därefter började Monica istället att samarbeta med den person som i åratal "stalkat" Liza Marklund, (källa)

2019-12-26.
STOR NYHET. Yakida avlöjar att det finns skriftligt bevis på att Monica Antonsson ljugit om sin falska "Pedofillista".

2019-11-25. Visste grannarna på Bällstavägen att det fanns snubbeltråd i trädgården och att järnmöblerna flyttats? Var byggställningen kvar över vintern och visste grannarna att ställningen skulle användas som mordredskap? Läs snart här.

2019-11-25. Vad är sanningen med huset som kallas för "Casarudolfo", huset i Nerja, Spanien? Har Monica huset ihop med Roland?. Läs snart här.

2019-11-24. STOR NYHET. Yakida avlöjar att Monica bad "Papparörelsen" om hjälp med att skandlisera Liza Marklund men de vägrade, mail 2, här
Därefter började Monica istället att samarbeta med den person som i åratal "stalkat" Liza Marklund, (källa)

2019-11-23. Yakida avlöjar snart bedägeriet om projektet "Änglagård" och hjälporganisationen Lions i Vallentuna. Se här.

2019-11-23. Yakida avlöjar snart vad som hände med "Vallentunarevyn". Se här.

2019-11-10. Källskydd - Yakida kan redan nu avslöja att man lyckats visa att journalisten Monica Antonsson brutit sina löften om källskydd FYRA gånger. Se här.

2019-11-09. Yakida kan redan nu avslöja ett viktigt tillkännagivande. Flera personer som fick den så kallade "Pedofillistan" uppger att den kom ursprungligen från journalisten Monica Antonsson. De fick samma lista som den lista Monica Antonsson spred vidare. Se här

2019-10-09. Yakida startar bloggen "Satir och Sant". Bloggen får ligga tidsinställt i molnet så länge.

2019-09-15. Yakida återupptar verksamheten med att hålla föredrag på kvällar och helger.

2019-09-09. Boken "Pedofiljournalisterna" innehåller bara uppgifter fram till år 2013. Boken kommer nu att skrivas om och uppdateras med händelser ända fram till år 2019 och även innehålla delar av manuset till boken "Tjuven som ljuger". Boken "Tjuven som ljuger" blir en bilaga till nya boken och avslöjar över 100 av Monica Antonssons lögner i sina bloggar och domstolar. Boken kommer rikta sig till journalist- och juridikstuderande.
Boken "Pedofiljournalisterna" som kommer att få det nya namnet "Pedofiljournalisterna" - Sanningen om Gömda" kommer avslöja näthatande journalister med att söka mördare via Internet och ett av Sveriges största mediala bedrägerier kommer avslöjas.

2019-09-09. Yakida kan redan nu avslöja ett viktigt tillkännagivande. Ytterligare en person har avslöjat Monica Antonssons "Pedofillista". Totalt har nu 4 personer valt att berätta sanningen om Monica Antonssons falska "Pedofillista".

2019-07-27. Yakida kan redan nu avslöja ett viktigt tillkännagivande. Det finns skriftligt bevis på att författaren Monica Antonsson erkänt att hon gav sin källa och romanfigur "Mia" källskydd och anonymitet.
Lite sent påkommet men tack till källan som gav kopian på erkännandet. Reviderad 20190803

2019-07-09. Yakida kan redan nu avslöja ett viktigt tillkännagivande. Det finns TRE oberoende och tillförlitliga källor som skriftligen berättat om Monica Antonssons falska "Pedofillista" som Monica använde för att anklaga oskyldiga personer som pedofiler. Källornas uppgifter har jämförts och de stämmer överens. Dels med vad de själva berättar skriftligen och dels med vad som framkommit på annat sätt
Se här

2019-06-29. Yakida har nu visat domstol bevis på hur Monica Antonsson bröt sitt källskyd mot "Mia", se här.

2019-06-29. Yakida kan nu avslöja ett viktigt tillkännagivande. Monica Antonsson har erkänt skriftligen för domstol att den FRIS-lista som hon visats i Attunda tingsrätt verkligen var samma lista som Monica Antonsson kallade "Pedofillistan" och som Monica också spred vidare. En källa bekräftar också hur listan kom till och vem som gjorde vad i planeringen. , se här

2019-06-26. Yakida kan nu avslöja ett viktigt tillkännagivande. Monica Antonsson har ansvaret för alla anonyma kommentarer som under åren har publicerats i hennes bloggar. Den som skrivit en kommentar i hennes blogg ska ha avsagt sig äganderätten och överlåtit äganderätt och ansvaret till Monica Antonsson i samband med att hon publicerade kommentaren i bloggen. Detta har Monica själv bekräftat till Stockholms tingsrätt.

2019-06-19. Yakida har lyckats avslöja det så kallade "dataintrånget" i journalisten Monica Antonssons blogg. Se här.

2019-06-07. Yakida har avslöjat journalisten Monica Antonsson med att ljuga för polisen, åklagare, Justitiekanslern, Justitieministern, Stockholms tingsrätt, Attunda tingsrätt och Svea hovrätt. Att ljuga är en egenskap som få personer klarar, men Yakida har lyckats skapa verktyg för att avslöja och beskriva lögnaren genom att använda PCL-r, "Psychopathy Checklist–Revised"- metoden. Lögnen är det redskap som främst används vid PAS, och nu kan Yakida redovisa hela förloppet, se första utgåvan här.

2019-06-07. Enligt journalisten Monica Antonsson är hennes blogg en samlingsplats för pedofiler, berättade hon 2011-07-09. Och den 2011-08-02 berättade hon att hennes hus kallas för "Pedofilhuset".

2019-03-25. Enligt författaren och journalisten Monica Antonsson har/hade hon ett avtal med hennes bokförlag Blue. Begick Monica brottet "Trolöshet mot huvudman" i sin blogg när hon uppmanade sina läsare att inte köpa boken samtidigt som hon förtalade bokförlaget? Dessutom skulle Monica enligt avtalet marknadsföra boken. Detta är enligt min uppfattning ett klockrent exempel på "Trolöshet mot huvudman". Se här vad åklagaren säger om brottet. Läs mer här >>>

2019-03-25. Yakida kommer snart publicera PAS-boken som bevisar PAS-teorin, se första utgåvan här.

2019-03-02. Yakida lyckades bevisa och demonstrera den kritiserade PAS-teorin. Yakida lyckades även bevisa ett nytt begrepp, MAS, se här.

2018-11-27. Vallentunaligan: FRA-mannen Lennart Gagerman dömdes i Stockholms tingsrätt till skadestånd för förtal mot Yakida.

2018-10-28. Problem med sköldkörtel eller hypotyreos, eller Struma som det också kallas, förklarar olika beteenden hos individer och kan botas med grishormon, se HÄR.

2018-09-13. Monica Antonssons falska pedofillista avslöjas. Källa berättar sanningen i nästa bok.

2018-04-16. Vallentunaligan: FRA-mannen Lennart Gagerman dömdes till skadestånd i Stockholms tingsrätt för upphovsrättsintrång mot Yakida

2018-04-26. Vallentunaligan: Journalisten Annika Sundbaum dömdes till skadestånd i Stockholms tingsrätt för upphovsrättsintrång mot Yakida.

2017-10-26. Vallentunaligan: Journalisten Monica Antonsson dömdes till skadestånd i Attunda tingsrätt för förtal i två fall i samband med hennes trakasserier mot Yakida. Förtalet avsåg Monica Antonssons falska pedofillista och hennes trakasserier mot arbetsgivaren.

2017-10-17. Högsta domstolen avslog Journalisten Monica Antonsson överklagan om hovrättens frikännande av FRIS-bloggen.

2017-02-25. Journalisten Monica Antonsson stäms av Yakida i Attunda tingsrätt, för förtal.

2017-02-11. Journalisten Monica Antonsson och juridikprofessorn Mårten Schultz överklagar domen i Stockholms tingsrätt till JK.

2017-02-07. Journalisten Monica Antonsson stäms av Yakida i Attunda tingsrätt, för upphovsrättsintrång.

2016-11-16. Journalisten Monica Antonsson stäms av Yakida i Attunda tingsrätt, för förtal.

2016-09-09. Journalisten Monica Antonsson startar bloggen "
Kliniskironi".

2016-09-06. Bloggaren och FRA-mannen Lennart Gagerman polisanmäls för ofredande genom sin identitetskapning.

2016-09-05. Journalisten Monica Antonsson startar bloggen "
Svenskabloggmuseet".

2016-09-05. Yakida öppnar bloggen "Fris - Föräldrar i Sverige", HÄR

2016-09-03. Yakida diskuteras i radioprogram.

2016-09-01. Yakida omarbetas för att bättre anpassas till kärnverksamheterna.

2016-08-30. 48 - 0 ...... Tidningen Yakida frikänns från "Förtal" av Stockholms tingsrätt i mål B-7264-15.
Journalisten Monica Antonsson avslöjades istället med att ljuga inför Stockholms tingsrätt och Yakida kunde bevisa att uppgifterna på Yakida var korrekta.
Yakida är nu granskad och godkänd fullt ut.

Yakida åtalades för "förtal" alternativt "grovt förtal" på 12 punkter. En jury på 9 personer friade Yakida fullständigt på samtliga åtalspunkter och Monica Antonsson fick inget skadestånd som hon begärt.
Det handlade om dessa 12 punkter, se HÄR.

2016-08-21. Bloggaren Erik Rodenborg har i mail bekräftat att Lennart Gagerman, känd i olika debattforum som bl.a "Verutschkow", "Ozzymandias", "FastbuckFreddie", har skickat falska mail i mitt namn till honom.

2016-08-08. När vi avslöjade journalisten Monica Antonsson blev jag och en vän uthängda som pedofiler och barnporrsköpare. Läs HÄR.

2016-08-05. Tidningen Nya Tider (nyatider.nu) publicerar i senaste pappersutgåvan en artikel om JK's åtal mot Yakida.se. Läs HÄR (pdf).

2016-07-13. Journalisten Monica Antonsson startar bloggen "Sanningenomtomten".Tidigare nyheter har arkiverats


Uppdaterad:
2024-01-07


Uppdaterad 2024-01-07
Copyright ©
ISSN 1652-9960
Utgivningsbevis 2003-083
Redaktör och ansvarig utgivare:
Civilingenjör John Johansson
yakida@telia.com
www.yakida.se